Home Tags Pre-COOL

Pre-COOL

VVE en taalachterstanden

Onderzoek naar effect uitbreiding ve op kansengelijkheid

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht starten in samenwerking met Sardes een nieuw onderzoek naar de ontwikkelingen in voorschoolse educatie. Onderzocht gaat worden of de maatregel dat doelgroeppeuters vanaf 2020 minstens 16 uur voorschoolse educatie horen te krijgen, de kansengelijkheid zal bevorderen.
VVE en taalachterstanden

Educatieve kwaliteit VVE op scholen lager dan op voorscholen

De educatieve kwaliteit van vroegschoolse educatie in kleutergroepen is vaak lager dan die van voorschoolse educatie. Dit blijkt uit het Pre-COOL-onderzoek.
VVE en taalachterstanden
1. Kwaliteitsmaatregelen Voorscholen.jpg

Effect VVE groot, vooral in één groep

VVE heeft een positief effect op het taalniveau van kinderen, vooral als zij in één groep zitten.
VVE en taalachterstanden
Opinie VE.jpg

Opinie – Inzet Voorschoolse Educatie hard nodig

Hilde Kalthoff, Eline Kolijn en Carine Thesingh zien dat er ontzettend veel bereikt is met VVE de afgelopen jaren.