Home Tags Peuterspeelzalen

peuterspeelzalen

VVE en taalachterstanden
Wil de ontwikkeling van brede scholen en

Uitdagingen genoeg voor brede scholen

De meeste brede scholen functioneren als ‘netwerk in de buurt’. Er wordt wel samengewerkt, maar er is geen sprake van één aansturing en één gebouw. Willen scholen en kinderopvang en peuterwerk verder integreren tot, bijvoorbeeld, een Integraal Kindcentrum, dan zijn er flinke aanpassingen in het landschap van opvang en onderwijs nodig.
VVE en taalachterstanden
Wethouder Simone Kukenheim: 'Amsterdam kijkt naar wat het beste is voor het kind. Het rijk kijkt nog steeds naar de ouders.'

Amsterdam wil dat peuters nu echt integreren

Als het aan de Amsterdamse wethouder van Onderwijs en Jeugd Simone Kukenheim ligt, kan iedere peuter in de stad binnenkort naar een peuteropvang. Of de ouders werken of dat er sprake is van een (taal)achterstand , maakt geen verschil. Een interview met Simone Kukenheim over haar ambitieuze plannen die de stad 7 miljoen euro kosten.
VVE en taalachterstanden
Hoe hoger het inkomen

Peuters uit lage inkomens minder vaak naar opvang

Peuters uit gezinnen met een laag inkomen gaan minder vaak naar de peuterspeelzaal en de kinderopvang dan peuters uit gezinnen met een midden of hoger inkomen. 40 procent van hen blijft thuis. In hoge inkomens is dit slechts 8 procent.
VVE en taalachterstanden
De inzet van hbo'ers in de kinderopvang is gemeengoed geworden. In 2013 was 20 procent van de pm'ers hoger opgeleid dan de beroepskwalificaties vereisen.

Kinderopvang en onderwijs in één systeem is ongewenst

De Onderwijsraad wil dat voorschoolse voorzieningen voor kinderen vanaf 2,5 jaar onder de regie van het basisonderwijs komen te vallen. Brancheorganisatie Kinderopvang vindt zo’n verandering onnodig en ongewenst. Bovendien zou de Onderwijsraad haar advies baseren op oude gegevens.
VVE en taalachterstanden
'We vinden het van groot belang dat het geld ten goede komt aan zowel kinderdagopvang als peuterspeelzalen zodat ouders zelf kunnen kiezen wat het beste bij hen past.'

Kabinet investeert: alle peuters naar de opvang

Minister Asscher trekt dan nu toch geld uit om kinderopvang voor alle peuters mogelijk te maken. Dit blijkt uit uitgelekte Prinsjesdag-stukken die bij RTL Nieuws terecht zijn gekomen. Het kabinet trekt hiervoor 60 miljoen euro uit.
VVE en taalachterstanden
Met het geld wil Kukenheim meer hbo'ers als groepsleider aantrekken

Miljoenen voor beter bereik Amsterdamse peuters

Wethouder Onderwijs Simone Kukenheim wil miljoenen euro's uittrekken voor betere en toegankelijke kinderopvang in Amsterdam.
VVE en taalachterstanden
Gastouderbureaus en kinderopvangorganisaties die in verschillende gemeenten actief zijn

‘Leges zijn niet voor handhaving bedoeld’

De leges die kinderopvangorganisaties en gastouders krijgen doorberekend, zijn bedoeld voor de administratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Toch vermoedt BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma dat het geld ook gebruikt wordt voor handhaving. 'Dat is niet de bedoeling.'
VVE en taalachterstanden
De investering in de opvang van kinderen (inclusief vaderschapsverlof) is een voorstel van de PvdA.

Extra miljoenen voor kinderopvang steeds concreter

De plannen van het kabinet om volgend jaar 250 miljoen euro extra in de opvang van kinderen te investeren, krijgen steeds meer vorm. Op Prinsjesdag zal bekend worden of de geruchten, onder andere gepubliceerd in De Telegraaf, kloppen.
VVE en taalachterstanden
De harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk houdt in dat de financiering

Harmonisatiebijeenkomst peuterspeelzalen G4

Peuterspeelzalen moeten vanaf 2018 aan dezelfde eisen voldoen als kinderdagverblijven. Dat levert vragen op bij eigenaren van peuterspeelzalen. In een eerste bijeenkomst van MOgroep, worden peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties uit de 4 grote steden over de ontwikkelingen bijgepraat.
VVE en taalachterstanden
Nog altijd gaan er bijna honderdduizend kinderen naar de peuterspeelzaal in Nederland. Voor ouders met kinderen met een taalachterstand of gezinnen waar maar één ouder werkt

Wie zorgt straks voor peuters zonder toeslag?

Wat gebeurt er met peuters uit gezinnen waar één ouder werkt als het peuterspeelzaalwerk vanaf 2018 onder de Wet kinderopvang komt te vallen? Zij hebben geen recht op kinderopvangtoeslag en de drempel voor peuterspeelzaal wordt hoger