Home Tags Peuterspeelzaalwerk

peuterspeelzaalwerk

Permanente educatie en opleidingen

Kwalificatie-eisen kinderopvang aangepast in nieuwe cao’s

De cao Kinderopvang en Sociaal Werk (waar het peuterspeelzaalwerk soms nog onder valt) worden per 1 oktober aangepast. Dit heeft vooral betrekking op de kwalificatie-eisen voor pedagogisch medewerkers, onder andere vanwege de aangepaste diplomalijst.
Zorgenkinderen

‘Pm’ers in achterstandswijken hebben extra bagage nodig’

Pedagogisch medewerkers in achterstandswijken krijgen te maken met gezinnen waar vaak zware problemen spelen. Zij hebben daarom meer bagage nodig dan alleen pedagogische kwaliteiten. ‘Er wordt veel van mij gevraagd op andere gebieden.’
Harmonisatie-Arnhem.jpg

Serie Harmonisatie: Arnhem

Arnhem is van oudsher een stad met veel peuterspeelzaalwerk. Hoe heeft deze gemeente de harmonisatie aangepakt? Lees meer in deel 6 van de serie Harmonisatie.
Arbeidsvoorwaarden
Harmonisatiebijeenkomsten.jpg

Informatiebijeenkomsten harmonisatie in de regio

Sociaal Werk Nederland organiseert in maart tien regiobijeenkomsten om vragen van houders/eigenaren en gemeenten over de harmonisatie te beantwoorden.
Ouders
1Harmonisatievragen.jpg

Asscher beantwoordt prangende harmonisatievragen

De fracties van onder andere de PvdA, SP, D66, het CDA en de VVD hebben minister Asscher vragen gesteld over het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

Harmonisatie: zeven knelpunten opgehelderd

Over ruim een jaar moet het peuterspeelzaalwerk geharmoniseerd zijn. Toch hebben kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en gemeenten nog veel vragen. Angelique de Leeuw van advies- en onderzoeksbureau Buitenhek geeft antwoord op zeven veelvoorkomende vragen.
VVE en taalachterstanden
1Harmonisatie.jpg

‘Harmonisatie funest voor doelgroepkinderen’

Harvey Sandriman, directeur-bestuurder van welzijnsorganisatie Swazoom heeft zorgen over de harmonisatie.
BK-harmonisatiewet.jpg

Brancheorganisatie steunt Asscher met harmonisatiewet

Brancheorganisatie Kinderopvang spreekt haar steun uit voor minister Asscher na kritiek van de Raad van State.
Ontwikkeling van kinderen

Ontwikkelingskansen voor vluchtelingenkinderen

Kinderen van vluchtelingen hebben een eigen taal, een eigen cultuur en vaak een traumatisch verleden. Hoe ziet goede kinderopvang voor deze kinderen eruit? Korein Groep verzamelt best practices waar beleidsmakers en collega’s – binnen en buiten de organisatie – van kunnen leren. Twee voorbeelden van best practices van Korein Groep zijn de locatie van Kwink bij Asielzoekerscentrum Leersum en het verhaal van Doerak in Eindhoven.
Zorgenkinderen

‘Wij pleiten voor snelle integratie’

Ruim tweeduizend kinderen verblijven op dit moment in asielzoekerscentra of noodopvang. Vaak zonder enige zinvolle dagbesteding. Veel kinderopvangorganisaties staan te popelen om daar wat aan te doen. Maar wie zal dat betalen?