Home Tags Peuterspeelzaalwerk

peuterspeelzaalwerk

VVE en taalachterstanden
voorschoolse educatie

Voorschoolse educatie voor álle jonge kinderen bij Columbus Junior

Kinderopvang Columbus Junior wil dat alle kinderen gelijke ontwikkelingskansen krijgen en biedt daarom voorschoolse educatie aan alle kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat doen zij door binnen de hele organisatie te gaan werken met het VVE-programma ‘Uk & Puk’.
Financiën en bedrijfsvoering

Gemeenten gaan eigen bijdrage ouders compenseren

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt drie miljoen euro beschikbaar voor gemeenten om kinderopvangorganisaties te compenseren voor het terugbetalen van de eigen bijdrage aan ouders die nu geen gebruik kunnen maken van VVE of de peuterspeelzaal.
Permanente educatie en opleidingen

Kwalificatie-eisen kinderopvang aangepast in nieuwe cao’s

De cao Kinderopvang en Sociaal Werk (waar het peuterspeelzaalwerk soms nog onder valt) worden per 1 oktober aangepast. Dit heeft vooral betrekking op de kwalificatie-eisen voor pedagogisch medewerkers, onder andere vanwege de aangepaste diplomalijst.
Zorgenkinderen

‘Pm’ers in achterstandswijken hebben extra bagage nodig’

Pedagogisch medewerkers in achterstandswijken krijgen te maken met gezinnen waar vaak zware problemen spelen. Zij hebben daarom meer bagage nodig dan alleen pedagogische kwaliteiten. ‘Er wordt veel van mij gevraagd op andere gebieden.’
Harmonisatie-Arnhem.jpg

Serie Harmonisatie: Arnhem

Arnhem is van oudsher een stad met veel peuterspeelzaalwerk. Hoe heeft deze gemeente de harmonisatie aangepakt? Lees meer in deel 6 van de serie Harmonisatie.
Arbeidsvoorwaarden
Harmonisatiebijeenkomsten.jpg

Informatiebijeenkomsten harmonisatie in de regio

Sociaal Werk Nederland organiseert in maart tien regiobijeenkomsten om vragen van houders/eigenaren en gemeenten over de harmonisatie te beantwoorden.
Ouders
1Harmonisatievragen.jpg

Asscher beantwoordt prangende harmonisatievragen

De fracties van onder andere de PvdA, SP, D66, het CDA en de VVD hebben minister Asscher vragen gesteld over het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

Harmonisatie: zeven knelpunten opgehelderd

Over ruim een jaar moet het peuterspeelzaalwerk geharmoniseerd zijn. Toch hebben kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en gemeenten nog veel vragen. Angelique de Leeuw van advies- en onderzoeksbureau Buitenhek geeft antwoord op zeven veelvoorkomende vragen.
VVE en taalachterstanden
1Harmonisatie.jpg

‘Harmonisatie funest voor doelgroepkinderen’

Harvey Sandriman, directeur-bestuurder van welzijnsorganisatie Swazoom heeft zorgen over de harmonisatie.
BK-harmonisatiewet.jpg

Brancheorganisatie steunt Asscher met harmonisatiewet

Brancheorganisatie Kinderopvang spreekt haar steun uit voor minister Asscher na kritiek van de Raad van State.