Home Tags Pesten

pesten

Interactievaardigheden

Hoe voorkom je pesten op de bso?

Het aanpakken van pesten op de bso is best lastig. Je hebt kinderen immers maar een paar uur binnen en de groepssamenstelling wisselt per dag. Bij Stichting Kinderopvang Hoorn werken ze aan een beter groepsklimaat met 'De Vreedzame Bso'.

Anti-pestprogramma’s onder de loep

Vier van de zeven anti-pestprogramma’s die door wetenschappers zijn beoordeeld, kunnen pesten binnen een jaar aanpakken. Het gaat om PRIMA, KiVA, Taakspel en Alles Kidzzz. Maar de resultaten worden door de Commissie Anti-pestprogramma’s wel ‘bescheiden’ genoemd.
Zorgenkinderen

Weerbaarheid in de bso

Veel scholen hebben tegenwoordig methodes of cursussen om kinderen weerbaarder te maken tegen pesten en misbruik. Kun je ook op de bso werken aan weerbaarheidsvergroting? Jazeker, vindt Berendineke Steenbergen. Ze is opleider van weerbaarheidstrainers en schreef diverse boeken over dit onderwerp. ‘In de bso kun je goed werken aan eigenwaarde en een veilig klimaat creëren door kaders te stellen.’
Zorgenkinderen

STOP cyberpesten!

Pesten op internet, oftewel ‘cyberpesten’, begint vaak al op de basisschool. Ook bso’s krijgen hier dus mee te maken. Hoe kun je het voorkomen, of hoe zorg je dat het stopt? Stap één: zorg dat je iets afweet van de online wereld.