Home Tags Permanente educatie

permanente educatie

Scholing.jpg

Kwaliteitsniveau pm’ers naar hoger niveau getild

Met het regionale sectorplan 'Woordenschat en daadkracht' is Rotterdam-Rijnmond koploper wat betreft permanente educatie. Zeker 1.250 pm'ers zijn bijgeschoold in het kader van de kwaliteitsverbetering.
Taal

Scherpe taaleisen: terecht?

Al vijf jaar lang worden pedagogisch medewerkers op VVE-groepen bijgeschoold op taalniveau. Dat levert hier en daar stress op en soms zelfs een ontslag. Is dat erg? Nee, zegt Rob Vergeer die het landelijke VVE-project namens de Bracheorganisatie Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland begeleidt. ‘Nieuwe kwaliteitseisen zijn juist een erkenning voor de kinderopvang.’
Permanente educatie en opleidingen
1-PEP-Fotolia.jpg

Project Permanente Educatie: begin 2017 klaar voor werkveld

Het project Permanente Educatie (PEPP) heeft inmiddels bijna twee jaar gedraaid. Binnenkort is de Stichting Permanente Educatie Kinderopvang (STIPEK) een feit.
Permanente educatie en opleidingen
certificatien-pepp

Eerste certificaten permanente educatie uitgereikt

De eerste pm'ers hebben hun modulecertificaat binnen van het platform PEPP.
VVE en taalachterstanden
1 VVE-onderzoek.jpg

‘Uit VVE-onderzoek kunnen we veel leren’

Wat kunnen we leren uit alle, elkaar soms tegensprekende, VVE-onderzoeken?
IKC

‘Competente medewerkers in een competent kindcentrum’

De groeiende samenwerking en integratie tussen kinderopvang en primair onderwijs in integrale kindcentra (IKC’s) vraagt om vakoverstijgende competenties van de medewerkers. Dat begint met inzicht in elkaars talenten en ervaring. Kindcentrum de Hoven in Rosmalen wilde de huidige talenten, ontwikkelpunten, interactiestijlen en karakterprofielen van (pedagogisch) medewerkers en managers op een objectieve wijze in kaart brengen en verder ontwikkelen; op individueel-, team- en organisatieniveau.
Permanente educatie en opleidingen
eurofound

Pedagogische coaching werkt

Merken kinderen er iets van als hun pm'ers permanent leren? Jan Peeters van VBJK deed onderzoek.
VVE en taalachterstanden

Zes jaar taalscholing VVE

Het jaar 2010 is de start van een groot project: de taalscholing VVE in Amsterdam. Alle beroepskrachten (pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten) die na een taaltoets niet voldoen aan de Amsterdamse Taalnorm krijgen het aanbod taalscholing te volgen. Een paar jaar later volgen de steden Haarlem en Utrecht. Een terugblik op zes jaar taalscholing.
Wet IKK
Nieuw bestuur Brancheorganisatie.jpg

Nieuw bestuur Brancheorganisatie Kinderopvang

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft haar nieuwe bestuur gepresenteerd en de nieuwe voorzitter: Felix Rottenberg.
Permanente educatie en opleidingen
001 Coaching on the job.jpg

Alle pm’ers krijgen recht op coaching

Minister Asscher en de kinderopvangbranche willen dat alle pm’ers door een hbo’er gecoacht worden.