Home Tags Permanente educatie

permanente educatie

Permanente educatie en opleidingen

Permanente educatie: Van levensbelang voor de sector

Permanente educatie is van levensbelang voor de hele sector, vinden betrokkenen bij het PEPP-project dat onlangs werd opgeleverd. Wat heb je aan PEPP?
Ouders

Wie, wat, waar?

De convenantpartijen waren het er unaniem over eens dat alleen de zogenaamd harde maatregelen zoals verandering van de beroepskracht-kindratio lang niet toereikend zijn om het beoogde doel te bereiken.
Wet IKK
Voorbereiding_IKK-iStock.jpg

Bereid u voor op de Wet IKK

Over vier maanden is het zo ver en is de Wet IKK van kracht. Dit leidt tot enige verwarring: wat moeten kinderopvangorganisaties voor 1 januari 2018 geregeld hebben? Waar ligt de prioriteit?

Hoe speel je mee?

‘Speels leren, lerend spelen’ is een scholingstraject voor pedagogisch medewerkers. De training gaat uit van drie ‘pedagogische posities’: nabij zijn, meespelen en leidinggeven. In deze serie belichten we ze één voor één. Dit is aflevering 2: meespelen.

Hoe zorg je voor meer rust?

‘Speels leren, lerend spelen’ is een scholingstraject voor pedagogisch medewerkers. De training gaat uit van drie ‘pedagogische posities’: nabij zijn, meespelen en leidinggeven. In deze serie belichten we ze één voor één. Dit is aflevering 1: nabij zijn.
Permanente educatie en opleidingen

Leren is leuk!

Blijven leren over je vak wordt de komende jaren gemeengoed in de kinderopvang. De afgelopen twee jaar hebben ruim 1.500 pm’ers via een pilot kennisgemaakt met permanente educatie, een nieuwe manier van bijscholen. Maar waarom is een leven lang leren eigenlijk zo belangrijk?
Permanente educatie en opleidingen

8 Tips: om te professionaliseren

In 2018 moet de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) ingaan. In het wetsvoorstel staan ook kwaliteitseisen voor professionalisering van pm’ers. Denk aan permanente educatie, het werken met een pedagogisch coach en bijscholing. Welke aanpak werkt het beste om professionals vooruit te helpen? De Universiteit Utrecht zocht het uit.
Pedagogiek

Durf te improviseren!

Laat je kinderen vooral vrij spelen en bemoei je je er zo min mogelijk mee of werk je liefst met een VVE-programma? Pedagogen denken daar heel verschillend over. Onderwijskundige Hannie Roefs heeft een nieuwe training ontwikkeld voor pedagogisch professionals: Zelfbewust en vaardig. Tijdens deze training leg je de verbinding tussen planmatig en kindvolgend werken.
Gezonde Kinderopvang

Werken aan Gezonde Kinderopvang

Het project Gezonde Kinderopvang slaat aan: de training tot coach Gezonde Kinderopvang was in no-time vol. Het draagvlak onder alle betrokkenen – zowel kinderopvangorganisaties als kennisinstituten – is groot. Maar hoe zorg je ervoor dat de nieuwe manier van werken ook beklijft?
Permanente educatie en opleidingen
Sanne Bosmans - Forsa!.jpg

Blog Sanne Bosmans – Spelenderwijs leren

Werken in de kinderopvang is een vak. Doorlopend aandacht hebben voor het versterken van de pedagogische kwaliteit op de werkvloer, is essentieel.