Home Tags Permanente educatie

permanente educatie

Wet IKK
Voorbereiding_IKK-iStock.jpg

Bereid u voor op de Wet IKK

Over vier maanden is het zo ver en is de Wet IKK van kracht. Dit leidt tot enige verwarring: wat moeten kinderopvangorganisaties voor 1 januari 2018 geregeld hebben? Waar ligt de prioriteit?
Spelen en speelgoed

Hoe speel je mee?

‘Speels leren, lerend spelen’ is een scholingstraject voor pedagogisch medewerkers. De training gaat uit van drie ‘pedagogische posities’: nabij zijn, meespelen en leidinggeven. In deze serie belichten we ze één voor één. Dit is aflevering 2: meespelen.
Interactievaardigheden

Hoe zorg je voor meer rust?

‘Speels leren, lerend spelen’ is een scholingstraject voor pedagogisch medewerkers. De training gaat uit van drie ‘pedagogische posities’: nabij zijn, meespelen en leidinggeven. In deze serie belichten we ze één voor één. Dit is aflevering 1: nabij zijn.
Permanente educatie en opleidingen

Leren is leuk!

Blijven leren over je vak wordt de komende jaren gemeengoed in de kinderopvang. De afgelopen twee jaar hebben ruim 1.500 pm’ers via een pilot kennisgemaakt met permanente educatie, een nieuwe manier van bijscholen. Maar waarom is een leven lang leren eigenlijk zo belangrijk?
Permanente educatie en opleidingen

8 Tips: om te professionaliseren

In 2018 moet de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) ingaan. In het wetsvoorstel staan ook kwaliteitseisen voor professionalisering van pm’ers. Denk aan permanente educatie, het werken met een pedagogisch coach en bijscholing. Welke aanpak werkt het beste om professionals vooruit te helpen? De Universiteit Utrecht zocht het uit.
Pedagogiek

Durf te improviseren!

Laat je kinderen vooral vrij spelen en bemoei je je er zo min mogelijk mee of werk je liefst met een VVE-programma? Pedagogen denken daar heel verschillend over. Onderwijskundige Hannie Roefs heeft een nieuwe training ontwikkeld voor pedagogisch professionals: Zelfbewust en vaardig. Tijdens deze training leg je de verbinding tussen planmatig en kindvolgend werken.
Gezonde Kinderopvang

Werken aan Gezonde Kinderopvang

Het project Gezonde Kinderopvang slaat aan: de training tot coach Gezonde Kinderopvang was in no-time vol. Het draagvlak onder alle betrokkenen – zowel kinderopvangorganisaties als kennisinstituten – is groot. Maar hoe zorg je ervoor dat de nieuwe manier van werken ook beklijft?
Permanente educatie en opleidingen
Sanne Bosmans - Forsa!.jpg

Blog Sanne Bosmans – Spelenderwijs leren

Werken in de kinderopvang is een vak. Doorlopend aandacht hebben voor het versterken van de pedagogische kwaliteit op de werkvloer, is essentieel.
Scholing.jpg

Kwaliteitsniveau pm’ers naar hoger niveau getild

Met het regionale sectorplan 'Woordenschat en daadkracht' is Rotterdam-Rijnmond koploper wat betreft permanente educatie. Zeker 1.250 pm'ers zijn bijgeschoold in het kader van de kwaliteitsverbetering.
Taal

Scherpe taaleisen: terecht?

Al vijf jaar lang worden pedagogisch medewerkers op VVE-groepen bijgeschoold op taalniveau. Dat levert hier en daar stress op en soms zelfs een ontslag. Is dat erg? Nee, zegt Rob Vergeer die het landelijke VVE-project namens de Bracheorganisatie Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland begeleidt. ‘Nieuwe kwaliteitseisen zijn juist een erkenning voor de kinderopvang.’