Home Tags Pedagogische vaardigheden

pedagogische vaardigheden

Pedagogiek
blog-judith-kuiten-hoe-pmers-het-lesgeven-volledig-zouden-moeten-loslaten

Blog Judith Kuiten – Verschil in werkwijze binnen één kinderopvangorganisatie?

Hoe komt het toch dat er binnen jouw kinderopvangorganisatie zo verschillend gewerkt wordt op de locaties en er soms zelfs hele grote verschillen zitten in de werkwijze op de groepen binnen één locatie?
Pedagogiek
Oekraïense vluchtelingen

Vluchtelingenkinderen in de opvang: hoe zorg je voor emotionele veiligheid en welbevinden?

De zorg voor een veilige en plezierige leefomgeving voor alle kinderen staat voorop bij iedere vorm van kinderopvang. Emotionele veiligheid is de basis voor het welbevinden van een kind. Door de huidige onrust in de wereld en de komst van vluchtelingenkinderen is het werken aan ieders welbevinden in de kinderopvang een flinke uitdaging.
Wet- en regelgeving
pedagogisch medewerkers

Nieuw competentieprofiel pedagogisch medewerker

Het competentieprofiel voor pedagogisch medewerker in de kinderopvang is vernieuwd. De laatste competentieprofielen zijn uit 2011 en in de afgelopen jaren is er veel veranderd in de branche. Tijd voor een update.

Nieuw: beroepsbeeld voor de IKC-medewerker

Het integraal kindcentrum vraagt om bredere kennis en vaardigheden voor medewerkers. Welke competenties hebben zij nodig? Het nieuwe Beroepsbeeld Medewerker Integraal Kindcentrum zet het op een rij.
Pedagogiek

Liefde tonen is ongemakkelijk geworden

Een meisje dat pm’ers steeds op de mond wil zoenen. Deze situatie bracht de medewerkers van kinderopvangorganisatie KindeRdam in Rotterdam in verlegenheid. Waar ligt de grens als het gaat om het tonen van genegenheid als professional?
Pedagogiek

Aandacht voor baby’s

In de nieuwe tiendelige serie De Babyspecialist haken we in op alle facetten die komen kijken bij het werken met de allerkleinsten in de kinderopvang. Dit is aflevering 1: sensitieve responsiviteit.
'Er zit meer systematiek in het spel van kinderen dan misschien op het eerste gezicht lijkt'.

Kleuters benaderen spel wetenschappelijk

Kleuters zijn tijdens het spelen net kleine wetenschappers. Als ze op iets stuiten dat niet strookt met hun verwachtingen, onderzoeken ze hun omgeving net zoals een (volwassen) wetenschapper dat zou doen. Dit ontdekten psychologen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).
Toezicht kinderopvang
De kinderopvang is bij uitstek een plek waar de ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden aan bod komt.

21e eeuwse vaardigheden in de Wet Kinderopvang

De 21e eeuw vraagt om andere vaardigheden van kinderen, zoals probleemoplossend werken en digitale geletterdheid. Minister Asscher wil de pedagogische doelstelling in de Wet Kinderopvang uitbreiden met deze vaardigheden.
Ouders
Gastblog - Spelen is meer dan spelen

Gastblog – Spelen is meer dan spelen

Ik word er steeds beter in. Zijn ogen fixeren zich op de toren en zijn hand zwaait– in één beweging- gericht op de hoogste blokjes van rechts naar links. Ha, dit keer zijn de eerste drie lagen van de blokkentoren onaangetast.
Pedagogiek
Waar ben jij goed in in je werk? Test je interactievaardigheden!

Interactievaardigheden: waar ligt jouw talent?

Je maakt in je werk gebruik van verschillende pedagogische vaardigheden. In totaal zijn er zes interactievaardigheden benoemd: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, praten & uitleggen, structuur & continuïteit, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties. Weet jij in welke van deze zes jij goed bent en ook waar je nog moet leren? Doe de test!