Home Tags Pedagogische doelen

Pedagogische doelen

Pedagogiek
Pedagogenplatform ontwikkelt pedagogisch kwaliteitskader

Pedagogenplatform ontwikkelt pedagogisch kwaliteitskader

Het Landelijk Pedagogenplatform kindercentra (LPk) heeft een pedagogische visie uitgeschreven ter inspiratie voor de nog te ontwikkelen kwaliteitsvisie voor de kinderopvang. Deze visie wordt momenteel ontwikkeld door Bureau kwaliteit in samenwerking met branchepartijen in de kinderopvang. Het Landelijke Pedagogenplatform heeft vijf sleutelfactoren geformuleerd die wat hen betreft de basis zijn van pedagogische kwaliteit.
Permanente educatie en opleidingen
Pedagogische component als extraatje voor starters

Pedagogische component als extraatje voor starters

Algemene verkorte Zorg en Welzijn-opleidingen bieden niet voldoende pedagogische inhoud voor gastouders om aan alle eisen te voldoen. KennisNetwerk GastouderOpvang (KNGO) komt daarom met een losse pedagogische component waarmee startende gastouders zich breder kunnen kwalificeren.