Home Tags Pedagogisch kader

Pedagogisch kader

Pedagogische test II: antwoorden

Pedagogische test II: antwoorden

Maakte jij de pedagogische test, ontleend aan Hoofdstuk 3: Spelen, leren en de wereld ontdekken? Bekijk hier de antwoorden.
Pedagogische test: Werken in een woonomgeving

Pedagogische test: Werken in een woonomgeving

In 2013 verscheen het pedagogisch kader. In tijdschrift Kinderopvang geeft de gastouderacademie van Vyvoj iedere maand een kijkje in dit boek. Loes Kleerekoper, auteur van het Pedagogisch kader 0-4 jaar, test graag de (pedagogisch kennis) van gastouders. Deze keer: Hoofdstuk 12, Werken in een woonomgeving
Blog Judith Kuiten - Stimuleren van interacties tussen kinderen

Blog Judith Kuiten – Stimuleren van interacties tussen kinderen

De interactievaardigheden tussen pm'er en kind scoren nog altijd laag in de kinderopvang. Ook uit het laatste NCKO-kwaliteitsonderzoek bleek dat er op dit onderdeel amper vooruitgang is geboekt. Judith Kuiten bespreekt de zes interactievaardigheden in haar weblogs op Kinderopvangtotaal: wat het is, waarom het belangrijk is en hoe je jezelf daarin kunt verbeteren. Deze keer: Interacties tussen kinderen.
Pedagogiek
Elly Singer spreekt tijdens het Jaarcongres Kinderopvang

Afscheid van ontwikkelingspsychologe Elly Singer

Na veertig jaar onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen in de kinderopvang neemt pedagoge, ontwikkelingspsychologe en onderzoekster Elly Singer afscheid van haar academische carrière. Tegelijkertijd verschijnt het boek Speels, liefdevol en vakkundig dat Singer samen met Dorian de Haan schreef. Hierin is veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek naar jonge kinderen in een groep. Singer was zelf veelal betrokken bij deze onderzoeken.
Wet IKK
Ingezonden: 'Geen boek voor gastouders'

Ingezonden: ‘Geen boek voor gastouders’

In deze ingezonden brief spreekt Carlien Langelaan, houder van een gastouderbureau, voorzitter van de Vereniging GastOuderBranche en penningmeester bij Nigos zich uit over de verzending van het Pedagogisch kader gastouderopvang. 'Jammer dat dit boek alleen naar de houders van gastouderbureaus is gestuurd en niet naar de gastouder zelf. De gastouder is de persoon waar het allemaal om draait.'