Home Tags Pedagogenplatform

pedagogenplatform

Pedagogiek

Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra stopt

Het Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra (LPK) stopt op 1 mei 2019 omdat het doel van het platform is bereikt: pedagogiek heeft in de kinderopvang een vaste plaats op de agenda. Met de wettelijke verplichting van de pedagogisch coach is het pedagogisch beleid ‘erkend en verankerd’.
Financiën en bedrijfsvoering

Heeft iemand het nog over de groepsstabiliteit?

Heeft iemand het nog over groepsstabiliteit in een tijd waarin de vraag naar kinderopvang maar blijft afnemen? Ja, er gingen in het tweede kwartaal van 2017 meer kinderen naar de kinderopvang, maar zij kwamen wel weer minder uren per week. Zijn er nog kinderopvangorganisaties die een minimale afname van twee of zelfs drie dagen verplichten?
Wet- en regelgeving
'Kwaliteitsverlies door grotere peutergroepen’

‘Kwaliteitsverlies door grotere peutergroepen’

In 2015 mag 1 beroepskracht maximaal 8 kinderen op een horizontale peutergroep opvangen op zowel kinderdagverblijven als peuterspeelzalen. De ratio’s verschillen nu van elkaar en dat vindt Asscher onwenselijk. Pedagoog Ans Vermeulen had liever gezien dat de ratio voor kinderdagverblijven leidend zou worden vanaf 2015. Ook Abvakabo FNV is niet blij: 'In deze zware tijden een verslechtering aanbrengen op de kwaliteit vinden wij op zijn zachtst gezegd geen slimme zet.'
Pedagogiek
Asscher kijkt naar verplicht kwaliteitskader

Asscher kijkt naar verplicht kwaliteitskader

Het Landelijk Pedagogenplatform kindercentra (LPk) is voorstander van een verplicht landelijk kader voor de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. Deze staan beschreven in ‘Bouwstenen voor een pedagogisch kwaliteitskader kinderopvang’. Asscher heeft de pedagogische visie ontvangen in het kader van de Kwaliteitsagenda Kinderopvang en neemt deze mee in het ontwikkelen van een kwaliteitsvisie voor de sector.
Taal
‘Onrust BKK is ongewenst voor de branche’

‘Onrust BKK is ongewenst voor de branche’

‘Het is jammer dat de onenigheid tussen de drie opgestapte hoogleraren en Bureau kwaliteit Kinderopvang (BKK) centraal staat en niet de inhoud’. Dat vindt zowel het Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra (LPk) als de overkoepelende organisatie KINDwijzer. Allebei merken ze dat het conflict leeft binnen de branche.
Pedagogiek
Pedagogenplatform ontwikkelt pedagogisch kwaliteitskader

Pedagogenplatform ontwikkelt pedagogisch kwaliteitskader

Het Landelijk Pedagogenplatform kindercentra (LPk) heeft een pedagogische visie uitgeschreven ter inspiratie voor de nog te ontwikkelen kwaliteitsvisie voor de kinderopvang. Deze visie wordt momenteel ontwikkeld door Bureau kwaliteit in samenwerking met branchepartijen in de kinderopvang. Het Landelijke Pedagogenplatform heeft vijf sleutelfactoren geformuleerd die wat hen betreft de basis zijn van pedagogische kwaliteit.
Pedagogiek

Het pedagogenplatform

Op 29 januari 2003 gaat het landelijke pedagogenplatform van start. Het platform wil een stem en een gezicht geven aan de inzichten van groepsleiding en pedagogen in de kinderopvang. Het belang van...
Financiën en bedrijfsvoering
Cover

Pedagogisch kader

Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaarPedagogisch medewerkers op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hebben een belangrijke rol in de opvoeding van kinderen. Daar is iedereen het inmiddels ove...
Pedagogiek
Pedagogenplatform

Pedagogenplatform

Het  PedagogenplatformHet Pedagogenplatform is opgericht in 2003 en bestaat uit pedagogen van kinderopvangorganisaties. Zij willen de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang verder verbeteren, he...