Home Tags PACT

PACT

Aan dezelfde kant van het touw trekken

In het kader van het PACT-project onderzocht ik samen met Marloes van Verseveld verschillende kindcentra waar kinderopvang, basisonderwijs en jeugdzorg nauw (gingen) samenwerken. Een net verschenen artikel in het Journal of Interprofessional Care vertelt hoe samenwerking plaatsvindt tussen deze sectoren.
VVE en taalachterstanden

Investeren in kinderen 0-12

In opdracht van PACT voor kindcentra hebben Pauline Slot en Paul Leseman van de Universiteit Utrecht een literatuuronderzoek gedaan naar de wetenschappelijke kennis over wat werkt als het gaat om het ontwikkelen en leren van jonge kinderen (0-12 jaar). Deze studie Investeren in kinderen van 0-12 jaar. Bevindingen uit de wetenschap is begin dit jaar gepubliceerd. Een overzicht van de aannames en conclusies.

Concurrentiestrijd om het schaarse kind

Wat kun je in een krimpgebied doen om de voorzieningen voor kinderen op een hoog niveau te houden? Veel energie gaat zitten in concurrentie. Dat was een doorn in het oog van een aantal directeuren en medewerkers van onderwijs, zorg en kinderopvang. Dat kan anders, vonden zij. Zij begonnen met hulp van PACT voor Kindcentra (regio Noord-Nederland) de Club van aanjagers.
IKC

PACT en Kindcentra 2020 worden één

Pedagogisch PACT en Kindcentra 2020 gaan door als één beweging onder de naam PACT voor Kindcentra. Dit melden de organisaties in een gezamenlijk bericht.
IKC
eindrapport-pact-proeftuinen

Inclusie in PACT-proeftuinen nog bescheiden

De afgelopen twee jaar werkten zeven 'PACT-proeftuinen' aan een inclusieve speelleeromgeving voor jonge kinderen. Wat zijn de resultaten van dit innovatieproject tot nu toe?
IKC
inclusie

Proeftuinen PACT verbeteren inclusie

Om de inclusie van kinderen te verbeteren, hebben onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp de afgelopen jaren intensief samengewerkt in zeven PACT Proeftuinen. Is de doelstelling behaald?
IKC
1Proeftuinen.jpg

VNG wijst vier proeftuinen voor IKC’s aan

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft vier proeftuinen aangewezen voor het ontwikkelen van integrale Kindcentra (IKC’s). Dit zijn ’s-Hertogenbosch, Zaanstad, Tilburg en de regio Noord-Groningen.
Permanente educatie en opleidingen

Op naar de T-vormige pm’er

De pm’er van de toekomst moet kunnen samenwerken, over haar vak kunnen reflecteren, innovatief zijn – en niet vies van ict. Waarom zijn deze vaardigheden zo belangrijk, en wat moet er gebeuren voor het zover is?
IKC
Pact mag nog een jaar door

Groen licht voor tweede jaar PACT

PACT mag nog een jaar doorgaan, dat heeft het bestuur van het Kinderopvangfonds besloten.