Home Tags Ouderparticipatiecreche

Ouderparticipatiecreche

Wet- en regelgeving
Ouders die gebruik maken van opvang in een opc hebben vanaf 1 januari 2016 geen recht meer op kinderopvangtoeslag.

Aparte status opc’s uitgesteld

Het in werking treden van de nieuwe wet waarmee ouderparticipatiecrèches een aparte status binnen de Wet Kinderopvang krijgen, is uitgesteld.
Wet- en regelgeving
Om te voorkomen dat ouders in de problemen raken

Ouderparticipatiecrèches krijgen aparte status

Minister Asscher heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om ouderparticipatiecrèches (opc's) een aparte status in de Wet Kinderopvang te geven. Zij krijgen een alternatief kwaliteitskader en ouders die gebruik maken van opvang in een opc hebben vanaf 1 januari 2016 geen recht meer op kinderopvangtoeslag.
Wet- en regelgeving
'Er is nog zoveel win-win te behalen in onze sector. En als bepaalde hokjes doorbroken worden

Blog Pauline Schellart – UberOpvang

Wat heeft de taxibranche en de komst van de speler Uber te maken met de kinderopvang? Veel! Pauline Schellart legt een mooi verband tussen oneerlijke concurrentie in de taxibranche en de veranderingen die ook hard nodig zijn in de kinderopvangbranche. 'Laten we pleiten dat er regelgeving komt die kwaliteit borgt, maar die ook ruimte geeft aan innovatie en vernieuwing.'
Wet- en regelgeving
'Belangrijk voor ons was dat het personeel volledig achter deze overname staat'

Smallsteps-locatie terug in handen van ouders

Kinderdagverblijf Willemientje in Amsterdam komt weer handen van ouders. De opvang startte dertig jaar geleden als ouderparticipatiecrèche, maar werd na allerlei overnames onderdeel van de grote kinderopvangorganisatie Smallsteps. Nu nemen de ouders het kinderdagverblijf weer over.
Wet- en regelgeving
'Ouders die het zelf doen? Niks mis mee'

‘Ouders die het zelf doen? Niks mis mee’

Ouders die een kinderdagverblijf of bso over (willen) nemen is geen nieuw fenomeen, maar het komt de laatste tijd wel vaker voor. Is dat een gunstige ontwikkeling of zijn er bezwaren? Gjalt Jellesma (BOinK) en Marjet Winsemius (Voor Werkende Ouders) reageren.
Financiën en bedrijfsvoering
0-4-opvang: van opc's tot gastouderopvang

0-4-opvang: van opc’s tot gastouderopvang

Een door ouders overgenomen kinderdagverblijf, een regulier kinderdagverblijf, de ouderparticipatiecrèche of toch naar een gastouder? Voor jonge ouders kan het soms best ingewikkeld zijn om het verschil tussen alle vormen van kinderopvang te herkennen. Wat zijn de verschillen, wat zijn de overeenkomsten? Een overzicht voor de opvang van kinderen van 0-4 jaar.
Financiën en bedrijfsvoering
Ouders aan het roer in de kinderopvang

Ouders aan het roer in de kinderopvang

Steeds vaker ziet de redactie van Kinderopvangtotaal dat ouders een kinderdagverblijf overnemen of willen overnemen. Weten zij wel hoe ze zo’n organisatie moeten leiden?
Financiën en bedrijfsvoering
Ouders openen hun eigen kinderdagverblijf

Ouders openen hun eigen kinderdagverblijf

Het waren roerige maanden voor het voormalige Rotterdamse kinderdagverblijf Beatrix. Maar na een overname, een ontslagaankondiging voor het hele team pm'ers en massale protesten van ouders valt er eindelijk weer wat te lachen in het oudste kinderdagverblijf van Rotterdam. De locatie maakt, op initiatief van de ouders, een doorstart onder een nieuwe naam en in een nieuw pand.
Ouders
Asscher ontraadt motie ouderparticipatiecrèches

Asscher ontraadt motie ouderparticipatiecrèches

Minister Asscher blijft bij zijn standpunt over de toekomst van de ouderparticipatiecrèche. Als het aan de oppositiepartijen ligt, mag deze vorm van opvang onder de kinderopvangtoeslagregeling blijven. Minister Asscher vindt dat dit alleen mag als de ouderparticipatiecrèches bijna volledig functioneren volgens de kwaliteitsregels in de Wet kinderopvang.
Ouders
Ouderparticipatiecrèches verliezen recht kinderopvangtoeslag

Ouderparticipatiecrèches verliezen recht kinderopvangtoeslag

Minister Asscher maakt een einde aan ouderparticipatiecrèches (opc's) met behoud van kinderopvangtoeslag. De minister van Sociale Zaken vindt het niet wenselijk om een uitzondering te maken voor kwaliteitsregels binnen de Wet kinderopvang. Dit gaat, zo vreest hij, ten koste van de bereidheid van reguliere kinderopvangorganisaties om wél aan de regels te voldoen.