Home Tags Ouderparticipatiecreche

Ouderparticipatiecreche

Ouders
van-de-nood-een-deugd-maken-ouders-runnen-zelf-kinderopvang

Van de nood een deugd maken: ouders runnen zelf kinderopvang

Flexibele, voordelige kinderopvang - helemaal gerund door ouders: de ouderparticipatiecrèche. In Nederland zijn er nu zeven. Kan deze vorm van opvang de reguliere kinderopvang (tijdelijk) ondersteunen? ‘Het zijn rare tijden, maar ouderparticipatiecrèches gaan het probleem niet oplossen.’
Financiën en bedrijfsvoering

Een ouderparticipatiecrèche als noodoplossing

In een nieuwbouwwijk in Weesp was onvoldoende aanbod van kinderopvang en bso vanwege personeelstekort. Gefrustreerde ouders haalden een oud recept uit de kast: de ouderparticipatiecrèche (opc). ‘Anders dan bij de oorspronkelijke opc’s, is er bij ons geen ideële basis maar is het een kwestie van bittere noodzaak. Maar desondanks zijn we enthousiast over het concept.’
Wet- en regelgeving
ouderparticipatiecreches-per-1-juli-onder-wet-kinderopvang

Ouderparticipatiecrèches per 1 juli onder Wet kinderopvang

Ouderparticipatiecrèches (opc's), die worden gerund door ouders in plaats van beroepskrachten, vallen per 1 juli 2021 officieel onder de Wet kinderopvang. Opc’s hebben vrijstelling van twee kwaliteitseisen: de opleidingseis voor beroepskrachten en het vastegezichtencriterium.
Kwaliteit Opvang

Ouderparticipatiecrèches krijgen eindelijk een wettelijke basis

De uitzonderingspositie van ouderparticipatiecrèches (opc's), die worden gerund door ouders in plaats van beroepskrachten, wordt officieel vastgelegd in de wet. Dat meldt staatssecretaris Bas van 't Wout aan de Tweede Kamer. De opc's krijgen ontheffing van een aantal eisen die voor de reguliere kinderdagverblijven wel gelden.
Wet- en regelgeving

Internetconsultatie wetsvoorstel ouderparticipatiecrèches gestart

De internetconsultatie voor het wetsvoorstel ouderparticipatiecrèches (opc's) is geopend. De opc’s krijgen in het wetsvoorstel vrijstelling van twee kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang: de opleidingseis voor beroepskrachten en het vastegezichtencriterium.
Ouders

Ouders in actie voor meer kinderopvang

In de gemeente Weesp verschijnen in rap tempo nieuwe woonwijken met gezinswoningen. Maar de mogelijkheden voor kinderopvang zijn nog beperkt. Bewoners hebben daarom een actiegroep voor meer kinderopvang opgericht: ‘De kleine Weespers’.
Wet- en regelgeving

‘Uitzonderingspositie opc’s? Meten met twee maten’

‘Onbegrijpelijk en ongewenst’, zo reageert de Brancheorganisatie Kinderopvang op het besluit van staatssecretaris Tamara van Ark om kinderopvangtoeslag voor ouderparticipatiecrèches toch toe te staan. ‘Kinderopvang is een vak’, vindt de BK.
Wet- en regelgeving

Wél kinderopvangtoeslag voor opvang gerund door ouders

Ouders die samenwerken binnen ouderparticipatiecrèches die voldoen aan de kwaliteitseisen binnen de Wet Kinderopvang, krijgen recht op kinderopvangtoeslag. Het kabinet erkent hun bijzondere positie en deze vorm van opvang krijgt een aparte plek in het kinderopvangstelsel.
Ouders
1Opc's-kwaliteit.jpg

Kwaliteit kinderdagverblijven iets beter dan opc’s

De pedagogische kwaliteit van reguliere kinderdagverblijven is iets beter dan die van ouderparticipatiecrèches (opc’s). Dit concluderen onderzoekers van het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO).
Ouders
1Werktuin040.jpg

Ouderinitiatief Werktuin040 wil groeien

De ouderparticipatiecrèche als alternatief voor kinderopvang bestaat al enige tijd. In Eindhoven draait een ander concept nu al twee jaar: Werktuin040. Hier kunnen ouders (zzp’ers of studenten) aan het werk terwijl hun kinderen met elkaar spelen.