Home Tags Ouderinformatie

ouderinformatie

Ouders
Klantgericht rondleiden

Klantgericht rondleiden

Vroeger gaf je ouders een rondleiding op de locatie als ze hun kind al hadden aangemeld. Nu baseren ze hun keuze voor een kinderdagverblijf of bso erop. Klantgericht rondleiden is daarom een cruciaal onderdeel van de marketing geworden. Maar weet de pm’er dat al?
Wet- en regelgeving
Minister Asscher kijkt met interesse naar de wetgeving in Vlaanderen op het gebied van familie-opvang. Daar is opvang in familieverband expliciet uitgesloten van overheidsfinanciering.

Asscher onderzoekt uitsluiten familieopvang

Als minister Asscher van Sociale Zaken de beleidsdoorlichting kinderopvang doorvoert, kijkt hij ook naar de mogelijkheid om opvang in familieverband, bijvoorbeeld opa- en oma-opvang, uit te sluiten van kinderopvangtoeslag. Het is één van de manieren, denkt de minister, om misbruik van kinderopvangtoeslag in de toekomst te verkleinen.
Taal
Er moet een glasheldere set basisregels komen waar geen onduidelijkheid meer over kan ontstaan.

Uitgangspunten nieuw kwaliteitskader vastgesteld

Van oerwoud aan regels en uitzonderingen naar een helder kwaliteitskader. Hoe gaat dit in zijn werk? Martin Flier, directeur kinderopvang van het ministerie SZW, zette het op een rijtje tijdens het openingscongres van de Week van het Jonge Kind.
Ouders
Hoe denken pm’ers over kwaliteit?

Hoe denken pm’ers over kwaliteit?

De kwaliteit van de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang heeft de afgelopen jaren volop in de belangstelling gestaan. Daarbij kwam bezorgdheid naar voren over met name het niveau van de cognitieve stimulering. Hoe deze professionals zelf denken over hun werk en de kwaliteit daarvan is minder bekend. Reden voor Sardes om onderzoek te doen onder pm'ers van verschillende kinderopvangorganisaties.
Toezicht kinderopvang
De dilemma’s rond het vierogenprincipe

De dilemma’s rond het vierogenprincipe

De kinderopvang zet alles op alles om een herhaling van de Amsterdamse zedenzaak te voorkomen. Het vierogenprincipe, dat vanaf 1 juli verplicht wordt op kinderdagverblijven, wordt het belangrijkste wapen.
Ouders
Keuzetraject bij nieuwe klanten

Keuzetraject bij nieuwe klanten

Nu het aanbod in de kinderopvang groter is dan de vraag, wordt het actief en bewust werven van klanten steeds belangrijker. U kent uw bestaande klanten en heeft veel aandacht voor het continu verbeteren van uw kinderopvang. Maar wat weet u over potentiële klanten?
Financiën en bedrijfsvoering
Ouders behouden adviesrecht prijs

Ouders behouden adviesrecht prijs

Het wetsvoorstel versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen is door alle partijen in de Tweede Kamer aangenomen. Wel met de kanttekening dat het adviesrecht op de prijs voor ouders behouden blijft. Ouders krijgen daarnaast adviesrecht over de kwaliteit van hun kinderopvanglocatie.
Wet- en regelgeving
Harmonisatie 2015: de feiten op een rij

Harmonisatie 2015: de feiten op een rij

Nog even en de eerste verschillen tussen de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf worden opgeheven. Vanaf 1 januari 2015 bestaat er geen verschil meer tussen de beroepskracht-kindratio op peutergroepen en even later in het jaar, op 1 juli 2015 worden de regels voor het vierogenprincipe en het pedagogisch beleidsplan ook gelijkgetrokken. Nog één keer alle veranderingen op een rij.