Home Tags Ouderinformatie

ouderinformatie

Ouders
1Stemwijzer-ouders.jpg

Driekwart ouders wil 4 dagdelen kinderopvang

Driekwart van de ouders die de speciale stemwijzer stemouders.nl invulde, wil dat peuters recht krijgen op vier dagdelen kinderopvang. Meer dan 80 procent wil dat kinderopvang en basisschool meer met elkaar gaan samenwerken.
Wet- en regelgeving
1IKK-maatregelen.jpg

Meer duidelijkheid over IKK-maatregelen

Het ministerie van Sociale Zaken heeft het ontwerpbesluit Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) uitgewerkt en gedeeld met de Eerste en Tweede Kamer. Daarmee zijn de kwaliteitsmaatregelen en de exacte invulling ervan verder uitgewerkt
Financiën en bedrijfsvoering
1Wachtlijsten.jpg

Kleine stijging wachtlijsten dagopvang

Wachtlijsten in de kinderopvang zijn in drie jaar tijd niet heel veel veranderd. Op 1 september 2015 stonden er voor het kinderdagverblijf 2100 kinderen op de wachtlijst. De wachtlijsten in de buitenschoolse opvang zijn nagenoeg gelijk gebleven.
Ouders
Aangenomen-wetten.jpg

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstellen

Tweede Kamerleden hebben met een ruime meerderheid vóór de twee wetsvoorstellen voor de kinderopvang gestemd. Het gaat om het wetsvoorstel Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en het wetsvoorstel Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk.
Ouders
Personenregister2018.jpg

Personenregister Kinderopvang komt er definitief in 2018

Het duurt langer dan verwacht, maar het personenregister gaat er dan toch echt komen in de kinderopvang. Minister Asscher verwacht dat het register in het eerste kwartaal van 2018 wordt ingevoerd.
Gezonde Kinderopvang
1Groentefruit.jpg

‘Aandacht pm’ers cruciaal bij gezonde opvoeding’

'Blijvende aandacht van leidsters is cruciaal om kinderen op het kinderdagverblijf meer groente en fruit te laten eten’, dit concluderen onderzoekers van het Louis Bolk Instituut.
Ouders
1Meldcode.jpg

‘Kinderopvang, erken signaleringsrol kindermishandeling’

De meldcode kindermishandeling functioneert onvoldoende in de kinderopvang. Dit ontdekte GGD Amsterdam. 'De kinderopvang moet eerst zelf erkennen dat ze een signaleringsrol heeft.'
Ouders
1Oudercommissie.jpg

Ouderraadpleging nog niet overal geregeld

Minister Asscher liet een nulmeting doen naar het aantal oudercommissies in de kinderopvang.
Toezicht kinderopvang
1GGD-Volkskrant.jpg

GGD: Driekwart kinderopvang houdt zich aan regels

Zowel GGD als het ministerie van Sociale Zaken noemt de conclusies van de Volkskrant onwaar.
Permanente educatie en opleidingen
VVE-VIB.jpg

VVE efficiënter in combinatie met VIB

Een VVE-studie is effectief net als VIB, maar deze vormen combineren, verbetert nog meer vaardigheden.