Home Tags Opleiding

opleiding

Pedagogiek
Blog Judith Kuiten - De geitenwollen sokken vliegen door mijn klaslokaal…

Blog Judith Kuiten – De geitenwollen sokken vliegen door mijn klaslokaal…

Een groep van 24 volwassen vrouwen. Allemaal werkzaam in de kinderopvang en één dag in de week in de schoolbanken met het doel het diploma Pedagogisch Werker, niveau 3 te halen.
Kwaliteit Opvang
Blog Carlien Langelaan - Stagiaires begeleiden

Blog Carlien Langelaan – Stagiaires begeleiden

Brancheorganisatie VGOB beantwoordt prangende vragen van gastouders. Dit keer: 'Ik denk er over na om een stagiaire te gaan begeleiden, waar moet ik rekening mee houden?'
Taal
Subsidie voor taal- en interactietrainingen

Subsidie voor taal- en interactietrainingen

In 2014 komt er subsidie beschikbaar waarmee kinderopvangorganisaties (ook gastouderbureaus) de taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers kunnen (laten) trainen. Stichting BKK is betrokken bij de regeling, maar de uitvoering ligt dit keer bij het ministerie van Sociale Zaken.
Permanente educatie en opleidingen
Blog Judith Kuiten - E-learning werkt

Blog Judith Kuiten – E-learning werkt

Er was eens een dag waarop stond ik te koken. Waarop mijn destijds 4-jarige dochter tegen mij zei: 'Maar mama’s horen toch eigenlijk niet te koken?' Mijn reactie: 'Nee, eigenlijk niet. Maar papa moet vanavond werken, dus doe ik het een keer…'
Permanente educatie en opleidingen
Alleen pedagogische opleiding bemiddelingsmedewerker van belang

Alleen pedagogische opleiding bemiddelingsmedewerker van belang

Bemiddelingsmedewerkers van gastouderbureaus worden voortaan niet meer getoetst op hun opleidingsniveau. De GGD heeft zich, op advies van het ministerie en branchepartijen, voorgenomen alleen te letten of de medewerker voldoet aan de pedagogische opleidingseis.
Permanente educatie en opleidingen
Financiële ondersteuning voor managers in kinderopvang

Financiële ondersteuning voor managers in kinderopvang

Het FCB stelt 300.000 euro beschikbaar voor de ontwikkeling van leidinggevenden in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Het gaat om ondersteuning voor basistrainingen voor beginnende managers en trainingen leidinggeven aan veranderen voor managers met meer ervaring.
Permanente educatie en opleidingen
Stagevergoeding niet langer verplicht

Stagevergoeding niet langer verplicht

Kinderopvangorganisaties mogen voortaan zelf bepalen of ze een stagevergoeding aanbieden aan stagiaires of niet. In de nieuwe cao wordt gesproken van het 'even in de ijskast zetten' van de stagevergoeding. De regel geldt vanaf dit jaar en loopt door tot en met 2015.
Permanente educatie en opleidingen
FCB stimuleert leercultuur kinderopvangorganisaties

FCB stimuleert leercultuur kinderopvangorganisaties

Twintig kinderopvangorganisaties komen in aanmerking om met hulp van FCB te werken aan een betere leercultuur. Heb je een leervraag, dan kun je tot 1 september een aanvraag bij FCB doen om gebruik te kunnen maken van deze regeling.
Permanente educatie en opleidingen
Hoe scoor je als pedagogisch medewerker?

Hoe scoor je als pedagogisch medewerker?

Leden van de CAO-tafel Kinderopvang, een initiatief van FCB, hebben een instrument ontwikkeld waarmee (nieuwe) pedagogisch medewerkers hun kennis kunnen testen. Voordat het instrument op de markt gaat, zoekt FCB proefpersonen die het meetinstrument willen testen.
VVE en taalachterstanden
BOinK: steek VVE-geld in opleidingen

BOinK: steek VVE-geld in opleidingen

Gjalt Jellesma van BOinK pleit ervoor om een steeds groter deel van het totale VVE-budget te gebruiken om pedagogisch medewerkers te scholen in ontwikkelingsgericht werken. Wanneer in alle peutergroepen ontwikkelingsgericht wordt gewerkt, zijn aparte VVE-groepen en voorscholen niet meer nodig. En daarmee wordt een steeds verder doorzettende segregatie van doelgroepkinderen en ‘gewone’ kinderen voorkomen.