Home Tags Ontwikkelingslijn

ontwikkelingslijn

Ontwikkeling van kinderen

Coalitie stuurt op optimale ontwikkelkansen voor kinderen

Om alle kinderen optimale ontwikkelkansen te bieden, hebben 21 landelijke partijen in de kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp en ouders de Coalitie Onderwijs-Zorg-Jeugd gevormd. Samen willen ze de aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en -zorg verbeteren en hebben daarvoor een implementatieplan opgesteld.
Ontwikkeling van kinderen

Wat als eten en drinken niet lukt

Uit onderzoek van het NJI blijkt dat 1 op de 5 kinderen tussen 0 en 2 jaar problemen heeft met eten, drinken en/of slikken. Een kind kan dan bijvoorbeeld niet goed drinken uit de fles of beker, het kauwt niet goed, of eten van een lepel lukt niet. Dan kan een gespecialiseerde logopedist helpen.