Home Tags Ondernemingsraad

ondernemingsraad

Financiën en bedrijfsvoering

Ondernemingsraad Humankind zegt vertrouwen op

Na het vertrek van Sacha Ausems en Jan-Evert Post bij Humankind (voorheen Kinderopvang Humanitas) heeft de ondernemingsraad het vertrouwen opgezegd in de raad van toezicht. ‘Onze organisatie heeft een raad van toezicht nodig die draagvlak kent binnen de organisatie. Hiervan is op dit moment geen sprake.'
Financiën en bedrijfsvoering

Gedijen in een sfeer van vertrouwen

Hoe kun je ervoor zorgen dat de ondernemingsraad in jouw bedrijf optimaal werkt? Welke kansen zijn er? Die vragen staan centraal tijdens de bdKO workshop 'Hoe professionaliseer jij jouw medewerkersinspraak'. De rode draad? 'Zorg dat je dezelfde taal spreekt.'
Financiën en bedrijfsvoering

Medezeggenschap: top-down en bottom-up

Inspraak niet via een or, maar via de sociocratische kringorganisatiemethode: Het Buitenschoolse Net kreeg er toestemming voor van de SER. Hoe werkt sociocratie? Over besluitvorming die zowel top-down als bottom-up plaatsvindt. Over consensus versus consent.