Home Tags Observatie

observatie

VVE en taalachterstanden
Modelrapporten 2015 kinderopvang beschikbaar

Modelrapporten 2015 kinderopvang beschikbaar

Kinderopvanglocaties, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders moeten voldoen aan kwaliteitsregels volgens de Wet kinderopvang. Toezichthouders zoals de GGD controleren hierop. In de nieuwe modelrapporten is te zien hoe zij de kwaliteitseisen uit de wet het komende jaar 2015 beoordelen.
VVE en taalachterstanden
GGD geeft openheid over kwaliteitsbeoordeling

GGD geeft openheid over kwaliteitsbeoordeling

GGD-inspecteurs gebruiken sinds 2012 een veldinstrument waarmee ze de pedagogische kwaliteit van een kinderopvanglocatie beoordelen. Dit instrument is onlangs aangepast naar aanleiding van adviezen voor verbeteringen. Daarnaast wordt het openbaar gemaakt voor het werkveld. Op die manier kan een eigenaar/manager van een locatie beter het gesprek aangaan met de inspecteur.
Toezicht kinderopvang
GGD-inspectie verankerd in Wet kinderopvang

GGD-inspectie verankerd in Wet kinderopvang

Al sinds 2001 ondersteunt GGD GHOR Nederland (voorheen GGD Nederland)de GGD'en met het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Toch is deze taak niet verankerd in de Wet kinderopvang. Minister Asscher van Sociale Zaken wil dit per 1 januari 2015 vastleggen in de wetgeving, om de kwaliteit en uniformiteit van het toezicht zo goed mogelijk te borgen.
Financiën en bedrijfsvoering
Promotie-onderzoek toont effectiviteit videotraining aan

Promotie-onderzoek toont effectiviteit videotraining aan

Katrien Helmerhorst toont met haar promotie-onderzoek aan dat individuele videofeedbacktraining helpt om de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers te verbeteren. Hiervoor ontwikkelde Helmerhorst een nieuwe training: Caregiver Interaction Profile (CIP). Helmerhorst promoveerde met haar onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam.
Ontwikkeling van kinderen
Certificaten 'Vreedzame methode voor Gastouders' uitgereikt

Certificaten ‘Vreedzame methode voor Gastouders’ uitgereikt

Gastouderbureau Mamaloetje in IJsselstein heeft de allereerste certificaten voor de 'Vreedzame Methode voor gastouders' uitgereikt. Zes gastouders mochten het certificaat in ontvangst nemen. Het gastouderbureau is het eerste dat met de methode werkt.
Permanente educatie en opleidingen
Geld voor verbetering PW-opleiding

Geld voor verbetering PW-opleiding

Vijf ROC's, verspreid over het land, gaan meedoen aan een onderzoek naar de verbetering van de opleiding Pedagogisch Werk. Per instelling doen acht leerkrachten mee. Zij gaan samen met onderzoeker Katrien Helmerhorst van de Universiteit van Amsterdam kijken hoe het verbeteren van interactievaardigheden in de opleiding kan worden geïntegreerd. Het ministerie van Sociale Zaken stelt hiervoor een subsidie van 400 duizend euro beschikbaar.
Kindermishandeling
Online magazine kindermishandeling voor kinderopvang

Online magazine kindermishandeling voor kinderopvang

De laatste uitgave van het online tijdschrift over kindermishandeling en geweld richt zich helemaal op de kinderopvang en dan specifiek op pedagogisch medewerkers en gastouders. Het magazine van de Augeo Foundation is gratis in te zien en online door te bladeren.
VVE en taalachterstanden
‘Kwaliteitimpuls pm’ers moet beter’

‘Kwaliteitimpuls pm’ers moet beter’

Ten overstaan van toehoorders uit de kinderopvangbranche, collega’s en familie heeft bijzonder hoogleraar Ruben Fukkink zijn oratie uitgesproken. Hierin vertelde hij hoe het er nu voorstaat met de pedagogische kwaliteit en hoe deze verbeterd kan worden. Vooral de educatieve stimulering laat, ondanks hoge VVE-investeringen, te wensen over. Fukkink gaat op zoek naar bewezen effectieve methoden die de kwaliteit in de kinderopvang de komende jaren kunnen versterken.
Ontwikkeling van kinderen
Blog Jacqueline Butti - Doe eens gek!

Blog Jacqueline Butti – Doe eens gek!

Als bso-leidster leerde ik eerder wat de uitwerking van humor was in mijn eigen groep en later ook wat het doet met de kleintjes van de dagopvang. Daar zat bij een collega de humor ook in het bloed. Het was dan ook zo grappig om te zien hoe kinderen van nauwelijks een jaar oud soms slap van de lach in hun kinderstoeltjes hingen. Prachtig die blik vol verwachting of de collega in kwestie door zou gaan met haar gekke toeren!
Financiën en bedrijfsvoering
Pm'ers sensitiever door video-feedback

Pm’ers sensitiever door video-feedback

Video-feedback draagt eraan bij dat pedagogisch medewerkers die op het kinderdagverblijf werken sensitiever zijn. Dit ontdekte de Leidse onderzoeker en promovenda Claudia Werner. Sensitieve responsiviteit (het adequaat reageren op signalen van kinderen) is een belangrijke interactievaardigheid waarop nog altijd matig wordt gescoord.