Home Tags Observatie

observatie

Financiën en bedrijfsvoering

Smeermiddel in de samenwerking

Video-interactiebegeleiding
Korein Groep en de SKPO scholengroep versterken hun band met het onderwijs met video-interactiebegeleiding in brede scholen. Dat bevalt goed. ‘Het is lichtvoetig, en leerkrachten en pm’ers leren ontzettend veel van elkaar.’
Gezonde Kinderopvang

Blog Simon Hay – Onbewust bekwaam

'Wij laten onvoldoende zien wat wij betekenen voor het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen.'
Lekker dat je de hele dag buiten mag zitten, ik moet helaas werken.’ Een veel gehoorde uitspraak van ouders als zij hun kind op een zonnige dag bij ons achterlaten. Met verandering van de naam van de functie van leidster naar pedagogisch medewerker hadden we gehoopt duidelijk te maken dat het werken met kinderen in de kinderopvang een vak is, veel meer oppas.
Pedagogiek

Blog Monika Katinger – Kinderen en seksualiteit

'Bijna unaniem ging iedereen voor schattig en een enkeling die toch voor 'suggestief' ging
Schattig of suggestief? Met deze vraag heeft Channah Zwiep, docent aan de Universiteit van Amsterdam, pedagoge en deskundige op het gebied van seksuele ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen, het debat over seksualiteit bij kinderen ingeleid.
Toezicht kinderopvang

Hoe staat het ervoor met het veldinstrument?

Hoe staat het ervoor met het veldinstrument?
In de aanloop naar Het Nieuwe Toezicht in 2017, werkt de GGD met een ander meetinstrument om kwaliteit in de kinderopvang te beoordelen. De pedagogische kwaliteit staat centraal. Na een lastige start, is het instrument nu een klein jaartje openbaar. Hoe bevalt het?
Ouders

Blog Monika Katinger – Leuke anekdotes

'Het proces van observeren
Als wij het over anekdotes hebben denken de meesten van ons aan grappige voorvallen van ons dagelijks leven. Tenminste – zo dacht ik er altijd over.
Ontwikkeling van kinderen

Blog GGD – Meldcode kindermishandeling

De drie inspecteurs die het onderzoek hebben uitgevoerd: Eva Leyen (voor)
Pedagogisch medewerkers (pm’ers) brengen heel wat uren per week door met de kinderen in hun groep; ze kennen ze door en door. Soms zijn er kinderen waarover pm’ers zich zorgen maken: voelen ze zich wel goed, past hun ontwikkeling bij hun leeftijd, hoe gaat het thuis? Als toezichthouder kinderopvang spreken wij met veel pm’ers en onderzoeken wij hoe dit soort zorgen worden opgepakt.
Ontwikkeling van kinderen

Stof koeien en geiten beschermt tegen astma

De uitkomst van het onderzoek wordt gezien als een grote stap in de richting van een mogelijk astmavaccin.
Kinderen die veel in aanraking komen met koeien of geiten zijn beter beschermd tegen astma en allergieën.
Toezicht kinderopvang

21e eeuwse vaardigheden in de Wet Kinderopvang

De kinderopvang is bij uitstek een plek waar de ontwikkeling van de 21e eeuwse vaardigheden aan bod komt.
De 21e eeuw vraagt om andere vaardigheden van kinderen, zoals probleemoplossend werken en digitale geletterdheid. Minister Asscher wil de pedagogische doelstelling in de Wet Kinderopvang uitbreiden met deze vaardigheden.
Ouders

‘Pm’er speelt grote rol bij aanpak kindermishandeling’

'Pm'er speelt grote rol bij aanpak kindermishandeling'
Vanaf nu kunnen kindercentra zich opgeven voor de Week tegen Kindermishandeling die in november gehouden wordt. 'Pm'ers vinden het lastig om bij een vermoeden van mishandeling het gesprek met de ouders aan te gaan.'
Ontwikkeling van kinderen

Nieuw observatie-instrument onder vuur

Nieuw observatie-instrument onder vuur
De ontwikkeling van een standaard die de GGD gaat gebruiken om de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang te meten, loopt niet op rolletjes.