Home Tags Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugdinstituut

Zorgenkinderen
enquete-evaluatie-levensfasebudget-maak-jij-daar-gebruik-van

Werken met de meldcode vraagt om vertraging en reflectie

Tegen welke dilemma’s lopen professionals aan bij het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling? Die vraag stond centraal in vijf leertafels, waarbij professionals dilemma’s uit de praktijk bespraken en van elkaar leerden. Per leertafel is bekeken welke kennis (en dan vooral met een praktische insteek) de deelnemers helpt.
Zorgenkinderen
tips-armoede-signaleren-en-bespreekbaar-maken

Tips: armoede signaleren en bespreekbaar maken

Armoede is lang niet altijd zichtbaar. Toch groeit bijna 1 op de 10 kinderen in Nederland op in armoede. Hoe kun je als kinderopvangprofessional armoede (vroegtijdig) signaleren en daarover in gesprek gaan met ouders om ouder(s) en kind te ondersteunen?
Pedagogiek
Meetinstrumenten kwaliteit gezocht

Meetinstrumenten kwaliteit gezocht

Maken jullie (managers/pedagogen) gebruik van een instrument om de kwaliteit op de groep te meten? Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) wil dit graag weten om tot een lijst van aanbevolen instrumenten te komen.
Permanente educatie en opleidingen
Beroepsopleidingen in en rond Amsterdam hebben aangegeven de basistraining op te willen nemen in het curriculum van de opleiding.

Vier vve-aanbieders ontwikkelen één basistraining

Ondanks de kritiek op het effect van vve, worden de programma's nog volop gebruikt in voorscholen en in peuterspeelzalen en de kinderopvang. Vier vve-aanbieders: Cito, CED-Groep, De Activiteit en het Nederlands Jeugdinstituut hebben met elkaar een basistraining voor vve ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers in voorschoolse voorzieningen.
Toezicht kinderopvang
Hoe staat het ervoor met het veldinstrument?

Hoe staat het ervoor met het veldinstrument?

In de aanloop naar Het Nieuwe Toezicht in 2017, werkt de GGD met een ander meetinstrument om kwaliteit in de kinderopvang te beoordelen. De pedagogische kwaliteit staat centraal. Na een lastige start, is het instrument nu een klein jaartje openbaar. Hoe bevalt het?
In Werkplaats Kindcentra werken twaalf organisaties samen om vraagstukken op te lossen.

Online vraagbaak voor kindcentra gestart

Hoe ontwikkel je een kindcentrum? Welke stappen kun je nemen? Welke vragen en knelpunten kom je tegen?
Taal
Er is in totaal 15 miljoen euro beschikbaar om de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers en hun taalniveau te verbeteren.

Begin 2016 tweede termijn taal- en interactietrainingen

De eerste aanvraagtermijn voor taal- en interactievaardigheden in de kinderopvang heeft 594 aanvragen vanuit de kinderopvangbranche opgeleverd. Een tweede aanvraagtermijn start begin 2016.
Pedagogiek
'Risicofactoren van het gezin te weinig in kaart gebracht'

‘Risicofactoren van het gezin te weinig in kaart gebracht’

Leraren kunnen de persoonlijke en schoolse risicofactoren van hun leerlingen goed benoemen, maar rapporteren minder de risicofactoren in het gezin en de omgeving.
Ouders
'Gaan wij alleen mee met de wensen van ouders

Kinderopvang wil continuïteit bieden

Waar ligt de grens van flexibiliteit in de kinderopvang? We vroegen het de afgelopen weken via een poll aan lezers van Kinderopvangtotaal. Van de 520 stemmers, vindt meer dan een kwart (28 procent) dat ouders minimaal twee dagen opvang per week af mogen nemen.
Financiën en bedrijfsvoering
Vraag nu nog subsidie interactietrainingen aan

Vraag nu nog subsidie interactietrainingen aan

Kinderopvangorganisaties hebben nog tot het eind van de maand, 30 april, om de subsidie aan te vragen.