Home Tags NCKO

NCKO

Ruben Fukkink – Op schoolbezoek

  De komende weken ben ik te gast in deze blogestafette. Ik neem het stokje over van mijn collega Channah Zwiep. Zij heeft u volgens mij uitstekend seksueel voorgelicht in de laatste afleveringen,...

Kinderopvang Nederland presenteert uitkomsten kwaliteitsmonitor

Kinderopvang Nederland presenteert uitkomsten kwaliteitsmonitor

Kinderopvang Nederland, de holding van Allio, Partou en Skon, heeft de sector op de hoogte gebracht van de resultaten van de NCKO-Kwaliteitsmonitor. In deze nulmeting is vastgesteld dat de groepen...

Goede kinderopvang heeft effect op kinderen

Goede kinderopvang heeft effect op kinderen

De kwaliteit binnen een kinderopvanglocatie draagt wel degelijk bij aan het gevoel van welbevinden van kinderen en hoe ze zich ontwikkelen. Dit blijkt uit een effectstudie van het NCKO.Werkwijze NC...

NCKO

Het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek is opgericht als een samenwerkingsverband tussen drie hoogleraren, verbonden aan drie Nederlandse universiteiten, prof. dr. L.W.C. Tavecchio (Univer...

Financiën en bedrijfsvoering

Kinderopvangmarkt werkt niet optimaal

De kinderopvangmarkt werkt nog niet optimaal. Aan de ene kant heeft de wet Kinderopvang geleid tot een groter aanbod van kinderopvang en houden aanbieders meer rekening met de wensen van ouders. Ma...

Financiën en bedrijfsvoering

Te vaak alleen op de groep

Pedagogisch medewerkers staan te vaak en te lang alleen op de groep. Vooral 's ochtends en 's avonds speelt dit probleem. Ruim een kwart van de ondervraagden van de de ABVAKABO-enquete maakt zich z...

Financiën en bedrijfsvoering

Monika Katinger – Sterk in ons werk!

Ik ben een regelmatige bezoeker van de congressen die door de vakbond Abvakabo FNV worden georganiseerd. Ook dit symposium was zeer de moeite waard. Prof. dr. Louis Tavecchio heeft ons in zijn lezi...

Uitslagen NCKO onderzoek

Stelling week 22/ 23 We kunnen er niet meer onderuit, de pedagogische kwaliteit in Nederland blijkt volgens het NCKO-onderzoek over het algemeen onder de maat te zijn. Wat moet hier aan gebeuren? A...

Financiën en bedrijfsvoering

Kinderopvangonderzoek

Het grote kinderopvang-onderzoek Het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek is een samenwerkingsverband van hoogleraren kinderopvang van verschillende universiteiten. Op de site van het NCKO ...