Home Tags NCKO

NCKO

Pedagogiek
Pedagogenplatform ontwikkelt pedagogisch kwaliteitskader

Pedagogenplatform ontwikkelt pedagogisch kwaliteitskader

Het Landelijk Pedagogenplatform kindercentra (LPk) heeft een pedagogische visie uitgeschreven ter inspiratie voor de nog te ontwikkelen kwaliteitsvisie voor de kinderopvang. Deze visie wordt momenteel ontwikkeld door Bureau kwaliteit in samenwerking met branchepartijen in de kinderopvang. Het Landelijke Pedagogenplatform heeft vijf sleutelfactoren geformuleerd die wat hen betreft de basis zijn van pedagogische kwaliteit.
Ouders
Blog Betsy van de Grift - Kinderopvang is goed (of ‘wij van WC-eend’)

Blog Betsy van de Grift – Kinderopvang is goed (of ‘wij van WC-eend’)

De kinderopvangsector worstelt met een paar uitdagingen, zoals vraaguitval, reorganisaties en kritiek op de kwaliteit. En vooral de dodelijke combinatie van die drie dingen maakt dat je je als bestuurder of toezichthouder soms afvraagt of je niet beter iets anders kunt gaan doen.
Pedagogiek
Ontwikkeling meetinstrument voor gastouderopvang

Ontwikkeling meetinstrument voor gastouderopvang

Het Kohnstamm Instituut gaat de komende maanden een meetinstrument voor de pedagogische kwaliteit van gastouderopvang ontwikkelen. Eerst wordt onderzocht welke kenmerken relevant zijn voor pedagogische kwaliteit. Het instrument wordt in het najaar van 2014 verwacht.
Spelen en speelgoed
Blog Judith Kuiten - Stimuleren van interacties tussen kinderen

Blog Judith Kuiten – Stimuleren van interacties tussen kinderen

De interactievaardigheden tussen pm'er en kind scoren nog altijd laag in de kinderopvang. Ook uit het laatste NCKO-kwaliteitsonderzoek bleek dat er op dit onderdeel amper vooruitgang is geboekt. Judith Kuiten bespreekt de zes interactievaardigheden in haar weblogs op Kinderopvangtotaal: wat het is, waarom het belangrijk is en hoe je jezelf daarin kunt verbeteren. Deze keer: Interacties tussen kinderen.
Spelen en speelgoed
Blog Judith Kuiten - Ontwikkelingsstimulering

Blog Judith Kuiten – Ontwikkelingsstimulering

De interactievaardigheden tussen pm'er en kind scoren nog altijd laag in de kinderopvang. Ook uit het laatste NCKO-kwaliteitsonderzoek, bleek dat er op dit onderdeel amper vooruitgang is geboekt. Judith Kuiten bespreekt de zes interactievaardigheden in haar weblogs op Kinderopvangtotaal: wat het is, waarom het belangrijk is en hoe je jezelf daarin kunt verbeteren. Deze keer: Ontwikkelingsstimulering.
VVE en taalachterstanden
Blog Judith Kuiten - ‘Praten en uitleggen

Blog Judith Kuiten – ‘Praten en uitleggen

De interactievaardigheden tussen pm'er en kind scoren nog altijd laag in de kinderopvang. Ook uit het laatste NCKO-kwaliteitsonderzoek, bleek dat er op dit onderdeel amper vooruitgang is geboekt. Judith Kuiten bespreekt de zes interactievaardigheden in haar weblogs op Kinderopvangtotaal: wat het is, waarom het belangrijk is en hoe je jezelf daarin kunt verbeteren. Deze keer: Praten en uitleggen.
Pedagogiek
'Niet kinderen

‘Niet kinderen, maar ouders en politiek staan op één’

De belangen van het kind moeten voorop komen te staan en niet, zoals nu, de belangen van werkgevers, kinderopvangondernemers en ouders. Dit schrijft Ewoud Poerink, historicus en schrijver, in een kritisch stuk over de kinderopvangsector voor het medium De Correspondent. Poerink is samen met psychologe Marilse Eerkens uitgeroepen tot vaste correspondent 'kinderopvang en zorg' bij dit journalistieke medium.
Wet IKK
'Effect trainingen kinderopvang vaak onvoldoende bewezen'

‘Effect trainingen kinderopvang vaak onvoldoende bewezen’

Ruben Fukkink, hoogleraar Kinderopvang, vindt dat de kinderopvangsector achterloopt bij het aanbod van bewezen effectieve trainingen. In tijdschrift Management Kinderopvang zegt hij dat de trainingssector het wel erg makkelijk heeft gehad de afgelopen jaren. 'Iedereen kon zich op die markt begeven, zonder opleiding, zonder toelatingseisen en zonder evaluatie.'
Financiën en bedrijfsvoering
Bso

Kwaliteit bso krijgt een voldoende

De kwaliteit in de Nederlandse kinderopvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar is in orde. In de kwaliteitsmonitor van het NCKO (Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek) scoort de buitenschoolse...

Financiën en bedrijfsvoering

Ruben Fukkink – Meten is weten

Meten is weten. Als mensen over onderzoek praten, dan hoor ik deze zin vaak. Onderzoek doen is wel meer dan meten. Meten is maar een begin. Een kinderopvangorganisatie die heeft gemeten en zo een b...