Home Tags NCKO

NCKO

VVE en taalachterstanden
De onderzoekers zagen dat rollenspellen met een relatief lange betrokkenheid en goede begeleiding van de pm'er een hoge educatieve waarde hebben

Pre-COOL: ‘Vrij spel beter benutten’

De eerste uitkomsten van het pre-COOL-onderzoek naar de effecten van kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie (vve), levert interessante inzichten op.
Pedagogiek
Het Wetenschapscongres brengt wetenschap over kwaliteit in de kinderopvang dichterbij de praktijk.

BKK organiseert Wetenschapscongres

Bureau Kwaliteit Kinderopvang nodigt beslissers en beïnvloeders in de kinderopvang uit om op 17 september aanwezig te zijn bij een Wetenschapscongres.
Gezonde Kinderopvang
'Nederland is een fantastisch land om in op te groeien. Maar we laten ook grote kansen liggen

‘Baby’s horen in het eerste jaar thuis’

Baby’s hebben in hun eerste jaar vooral behoefte aan de nabijheid van ouders, zegt Carolina de Weerth, hoogleraar psychobiologie. Daarom zouden ouders na de geboorte van hun kind een jaar lang verlof op moeten nemen. Op de kinderopvang ervaart een baby te veel stress.
Ontwikkeling van kinderen
Nieuw observatie-instrument onder vuur

Nieuw observatie-instrument onder vuur

De ontwikkeling van een standaard die de GGD gaat gebruiken om de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang te meten, loopt niet op rolletjes.
Wet IKK
Gastouderopvang heeft nu ook meetinstrument

Gastouderopvang heeft nu ook meetinstrument

Met het voltooien van een landelijk meetinstrument voor de kwaliteit in de gastouderopvang, is het instrumentarium voor kwaliteitspeilingen in de kinderopvang compleet. Het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) en het Kohnstamm Instituut ontwikkelden het instrument. Hiermee kan de kwaliteit van de gastouderopvang binnenkort voor het eerst in beeld gebracht worden.
Permanente educatie en opleidingen
Gastouders: flexibel

Gastouders: flexibel, solitair en trouw

Het is lastig om een beeld te schetsen van dé gastouder. Daarvoor is de groep te divers. Het ministerie vroeg het Kohnstamm Instituut en het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) om onderzoek te doen naar kenmerken van de Nederlandse gastouderopvang. Daaruit komt naar voren: de gastouder is vrouw, heeft zelf kinderen, werkt vanuit eigen huis, vangt gemiddeld 4 kinderen per week op, is aangesloten bij één gastouderbureau, is zeer op zichzelf en ziet gastouderopvang als een serieus vak.
VVE en taalachterstanden
Kwaliteit peuterspeelzaal vergelijkbaar met kinderdagverblijf

Kwaliteit peuterspeelzaal vergelijkbaar met kinderdagverblijf

De kwaliteit op een peuterspeelzaal verschilt nauwelijks met de kwaliteit op een kinderdagverblijf. Of het een VVE-locatie is of niet, maakt ook weinig verschil. Dit concluderen onderzoekers van het Kohnstamm Instituut. VVE-groepen laten eigenlijk alleen een betere kwaliteit zien bij het item ‘boeken’. Dat is een magere score omdat er door de overheid juist fors in VVE-groepen wordt geïnvesteerd.
Permanente educatie en opleidingen
Geld voor verbetering PW-opleiding

Geld voor verbetering PW-opleiding

Vijf ROC's, verspreid over het land, gaan meedoen aan een onderzoek naar de verbetering van de opleiding Pedagogisch Werk. Per instelling doen acht leerkrachten mee. Zij gaan samen met onderzoeker Katrien Helmerhorst van de Universiteit van Amsterdam kijken hoe het verbeteren van interactievaardigheden in de opleiding kan worden geïntegreerd. Het ministerie van Sociale Zaken stelt hiervoor een subsidie van 400 duizend euro beschikbaar.
VVE en taalachterstanden
‘Kwaliteitimpuls pm’ers moet beter’

‘Kwaliteitimpuls pm’ers moet beter’

Ten overstaan van toehoorders uit de kinderopvangbranche, collega’s en familie heeft bijzonder hoogleraar Ruben Fukkink zijn oratie uitgesproken. Hierin vertelde hij hoe het er nu voorstaat met de pedagogische kwaliteit en hoe deze verbeterd kan worden. Vooral de educatieve stimulering laat, ondanks hoge VVE-investeringen, te wensen over. Fukkink gaat op zoek naar bewezen effectieve methoden die de kwaliteit in de kinderopvang de komende jaren kunnen versterken.
Ouders
'Winstgevende organisaties bieden ook kwaliteit'

‘Winstgevende organisaties bieden ook kwaliteit’

Kinderopvangorganisaties met een winstoogmerk zetten net als non-profitorganisaties ook in op goede kwaliteit kinderopvang. Dat vindt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De minister verwacht niet dat organisaties die alleen voor een zo hoog mogelijke winst gaan het in de huidige markt redden, omdat ouders steeds meer naar de kwaliteit van de opvang kijken.