Home Tags Naschoolse opvang

naschoolse opvang

Spelen en speelgoed

Bso’s doen mee aan opruimactie zwerfafval

In aanloop naar de Landelijke Opschoondag gaan tussen 18 en 23 maart meer dan 1.000 scholen en bso’s aan de slag om zwerfafval op te ruimen.
Integrale kindcentra en brede scholen

Kinderopvang Humanitas start met nieuwe bso-formule

Sinds deze week kunnen Rotterdamse bso-kinderen bij kinderopvangorganisatie Humanitas kiezen voor bso eisvrij. In dit nieuwe concept vindt het aanbod nauwelijks plaats op de locatie, maar trekken groepjes kinderen er met de begeleiders op uit om de buurt en dan vooral organisaties en bedrijven beter te leren kennen.
In totaal werden de schoolprestaties van bijna tweeduizend leerlingen onderzocht.

‘Luchtkwaliteit beïnvloedt schoolprestaties kinderen’

De kwaliteit van de lucht waarin kinderen opgroeien, heeft invloed op hun schoolprestaties.
Integrale kindcentra en brede scholen
Kinderopvang mist slag continurooster onderwijs

Kinderopvang mist slag continurooster onderwijs

Steeds meer basisscholen stappen over op een vijf-gelijke-schooldagenmodel met schooltijden tot 14.00 uur. Hoewel kinderopvang de perfecte partner is om de middag na 14.00 uur te vullen, besluiten steeds meer scholen om zelf een aanvullend programma aan te bieden. Dat is goedkoper voor ouders. De kinderopvang verliest terrein.