Home Tags Migratie

Migratie

Coaching voor het hele IKC team: de rol van IB’er en pedagogisch coach

In een IKC werken zowel IB’ers als pedagogisch coaches. Hoe kunnen zij samenwerken voor beide werkvelden en het hele IKC bedienen? Twee uiteenlopende praktijkervaringen in IKC Warande en IKC Max Havelaar Delft.

‘Na twee jaar stilstand is onderzoek naar sociale ontwikkeling bij kinderen extra hard nodig’

Nu de samenleving weer opengaat, is het tijd om naar de toekomst te kijken. Er zijn concrete plannen nodig om het wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen weer doorgang te laten vinden en om de klappen van de pandemie op te vangen', schrijven ontwikkelingspsycholoog en pedagoog Eddie Brummelman en Jellie Sierksma in een opiniestuk in Parool.

Vluchtelingenkinderen in de klas: zo kun je steun bieden

Het zal je maar overkomen. Halsoverkop je huis moeten verlaten, terecht komen in een onbekend land, mensen die je niet verstaat, vaak zonder vader en zonder vriendjes. Logisch dat de kinderen enorm gestrest zijn, zegt de Augeo Foundation. Zonder steun van een betrouwbare volwassene blijft het stressniveau van kinderen hoog. Leerkrachten kunnen bijdragen aan de veerkracht en het herstel van kinderen.

Amsterdams IKC De Vindplaats wordt inclusief: ‘We zijn een soort believers geworden’

Ze zouden fuseren en samen een nieuw schoolgebouw krijgen. 'Oké', zei directeur Gert Geertsma tegen zijn leraren. ,'Je voelt misschien dat je je school kwijtraakt. Maar als je vanuit je onderwijshart kijkt, wat wil je dan?' Op 1 oktober opent De Vindplaats als inclusief kindcentrum. Geertsma blikt terug op de totstandkoming. 'We zijn een soort believers geworden.'

Meldplicht voor scholen bij ernstige incidenten

Omdat elke leerling zich vrij en veilig moet kunnen voelen op school, komt er een meldpunt voor leerlingen en ouders. Ook komt er een meldplicht voor scholen bij ernstige incidenten en gaat Inspectie steviger ingrijpen, meldt de rijksoverheid.

Communityschool: van ‘huisgenoten’ naar samenwerkingspartners

Drie partijen binnen de Communityschool ‘In de Breedte’ in Hoofddorp bouwen samen aan een mooi aanbod binnen een Community Learning Center met Labs.  De ambitie: een bruisend gebouw als spil in de wijk worden, open van half acht 's ochtends tot tien uur 's avonds.

Serie Job zoekt ze op: NPO-gelden als smeermiddel in de samenwerking

In de serie Job zoekt ze op gaat Job van Velsen op zoek naar verborgen schatten: IKC’s die wellicht een wiel hebben uitgevonden en dat willen delen met lezers van Zosja. Wat zijn opbrengsten, valkuilen en oplossingen die gevonden zijn? Spelen er ook kwesties? Job zoekt ze op en legt ze vast. Deze keer: IKC de Klimboom in Zoetermeer

Actieagenda Gelijke Kansen: ‘Positieve ervaringen aan het leven van een kind toevoegen’

In 's-Hertogenbosch is de Actieagenda Gelijke Kansen gelanceerd. Een samenwerking van de gemeente met ouders, scholen, kinderopvang, sport-, cultuur- en welzijnsorganisaties. 'We kijken naar de hele omgeving van een kind: naar zijn of haar school, maar ook naar de situatie thuis en in de wijk. We willen belemmeringen wegnemen en positieve ervaringen aan het leven van een kind toevoegen.'

‘School verantwoordelijk voor organiseren opvang’

Schoolbesturen hebben een verregaande verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat kinderen op de buitenschoolse opvang terecht kunnen, dat schreef het NRC op 24 februari. In het artikel refereren vijf onderwijsjuristen aan een in 2007 ingevoerde wet. Deze wet is hierna al snel in de vergetelheid geraakt. Ook de PO-Raad had de gevolgen van de wetsuitleg niet scherp.

Risicovol spel bij IKC Platanenlaan: ‘We hebben veel droge sokken hier’

Een saai schoolplein vol tegels en wat speeltoestellen? Niet bij IKC Platanenlaan in Zevenaar. Daar bestaat de buitenruimte uit veel groen, water en zand en kunnen kinderen vrijuit ravotten volgens de principes van ‘risicovol spelen’. ‘Binnen drie weken zag je de motoriek van de kinderen vooruit gaan.’