Home Tags Migratie

Migratie

IKC Maria in Hoorn: ‘Waar de systeemwereld gaat schuren, lossen we dat op’

Een doorgaande lijn van 2 – 6 jaar: bij de IKC Maria in Hoorn realiseren ze dit met één team aan de voorkant. Voor de buitenwereld zijn opvang en onderwijs één organisatie. ‘Iedereen heet hier meester of juf’. 

Speelleerschool in Limburgse dorpskern: de kracht van kleinschaligheid

Een speelleerschool voor 2- tot 6-jarigen draaien met één pedagogisch medewerker, één leerkracht, een onderwijsondersteuner en een vrijwilliger: dat is wat ze in Rothem vanaf dit najaar gaan doen. Een interview over het starten van een verregaande samenwerking in een kleine dorpskern. Het doel: het behouden van faciliteiten voor inwoners én het bieden van een sterke start voor kinderen.
buitenonderwijs drenthe

Samen met de ‘rekenjuf’ lekker naar buiten

De hele dag binnen les krijgen is bijna op elke school nog steeds de realiteit. En dat terwijl buiten zijn ontzettend goed, gezond, leuk en leerzaam is. Met dit in gedachte ontwikkelden Buiten Speel Opvang Wijs! en het Milieu Educatie Centrum Natuurkwartier in Nieuwegein een methode voor basisscholen waarmee zij aan de slag kunnen met buitenonderwijs.

Gelijke kansen voor kinderen? VNG en BMK maken zich zorgen

Sinds afgelopen december ligt er een regeerakkoord en half maart waren er de gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn keuzes gemaakt die ook het gemeentebeleid raken. Genoeg aanleiding om met Loes Ypma, BMK-voorzitter, en Leonard Geluk, directeur van de VNG, te praten over de toekomst en positie van de kinderopvang en kindcentra en welke rol gemeenten daarin zullen spelen.

Vesper BSO+ vraagt aandacht voor kansenongelijkheid voor kind met ‘plusje’

Vesper BSO+ viert haar 1-jarig bestaan met de opening van de vijfde vestiging, bij SBO De Wereldboom in Amsterdam. De échte Vesper (12) mocht het lintje doorknippen. Vesper BSO+ grijpt de viering aan om het gesprek over kansenongelijkheid bij kinderen voor wie geen passende bso is, op de kaart te zetten in de gemeente Amsterdam. ’70.000 kinderen met een extra zorgvraag vallen nog altijd buiten de boot.’

Tip: pictokaarten voor communicatie met Oekraïense kinderen

Steeds meer gevluchte Oekraïense kinderen komen naar Nederland. De taalbarrière bemoeilijkt helaas onderwijs en opvang voor deze doelgroep. Pictokaarten bieden hulp in de communicatie met deze kinderen én hun ouder(s) of verzorger(s).

Bijeenkomst Zicht op Onderwijs: meld je nu aan!

Op 23 mei a.s. organiseren we de bijeenkomst Zicht op onderwijs. Speciaal bedoeld voor leidinggevenden en bestuurders werkzaam in de kinderopvang, die werken in een IKC, of de ambitie hebben een IKC te starten en meer willen weten over het primair onderwijs. 

Uitspraak: Nieuw rooster school is geen reden voor opzeggen bso-contract

Het wijzigen van een schoolrooster, in dit geval naar een continurooster, is geen reden om het bso-contract op te zeggen. Die uitspraak doet de Geschillencommissie Kinderopvang. De ouder in kwestie eist dat het opvangcontract blijft doorlopen, ondanks de nieuwe ophaaltijd, maar de bso ziet roostertechnisch geen mogelijkheid het kind eerder van school te halen.

Serie Job zoekt ze op: de kernwaarden-autorally op Bonaire

In de serie Job zoekt ze op gaat Job van Velsen op zoek naar verborgen schatten: IKC’s die wellicht een wiel hebben uitgevonden en dat willen delen met lezers van Zosja. Wat zijn opbrengsten, valkuilen en oplossingen die gevonden zijn? Deze keer: de bijzondere manier om met kernwaarden aan de slag te gaan van Skol Amplio Papa Cornes op Bonaire.

Een kansrijke toekomst voor Groningse dorpskinderen

In Bad Nieuweschans, een dorpje in Oost-Groningen, is er voor kinderen nauwelijks iets te doen. Op kindcentrum Houwingaham loopt het project Tijd voor Toekomst. Op woensdag- en vrijdagmiddagen krijgen alle schoolkinderen een programma van sport, cultuur, muziek, dans, gezonde voeding en techniek. Met deze rijke schooldagen kunnen ze hun talenten ontdekken en ontwikkelen.