Home Tags Migratie

Migratie

De 13 adviezen van de Taskforce op een rij

De Taskforce Onderwijs-Kinderopvang vatte haar advies aan de ministeries van Sociale Zaken en Onderwijs samen in 13 adviezen. Wij zetten alle adviezen nog eens op een rij:

Taskforce pleit voor betere aansluiting kindvoorzieningen en onderwijs

De Taskforce Onderwijs-Kinderopvang heeft zijn advies aangeboden aan demissionair minister Asscher en staatssecretaris Dekker. Er moet een einde komen aan de kloof tussen kinderopvang en basisschool. Samenwerking tussen de verschillende ‘kindvoorzieningen’ moet veel gemakkelijker worden.

Vechtscheiding kan leiden tot posttraumatische stressstoornis

Bijna de helft van de kinderen wiens ouders in een vechtscheiding liggen, heeft een verhoogd risico op een posttraumatische stressstoornis. Moeders en leerkrachten zijn belangrijke vertrouwenspersonen.

Competenties van IKC-medewerkers

Wat hebben toekomstige IKC-medewerkers nodig aan competenties? In ieder geval een onderzoekende houding en flexibiliteit.

Vaders: speel meer met dochters

Het blijkt dat 72% van de Nederlandse vaders nog geen half uur per dag met hun dochter speelt. Tijd voor een campagne.

Kindcentra 2020 vindt conclusies CPB te eenzijdig

De Regiegroep Kindcentra 2020 vindt het jammer dat het Centraal Planbureau (CPB) niet verder inhoudelijk heeft gekeken naar de voordelen van een samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs.

Peuters hebben vaak vitamine D tekort

Veel peuters hebben een tekort aan ijzer en/of vitamine D. Kinderartsen adviseren verrijkte peutermelk. Het Voedingscentrum ondersteunt dit advies niet.

Digitaal prentenboek stimuleert taalvaardigheid

Traditioneel voorlezen een effectieve manier om taalvaardigheid te stimuleren, maar niet voor alle kinderen. Een deel van de kleuters leert pas als de boeken filmachtige beelden en muziek bevatten.