Home Tags Migratie

Migratie

IKC De Nieuwe Draai: starten vanaf nul

Vanaf nul starten met een nieuw IKC in een nieuwbouwwijk: dat was de uitdaging waar Blosse, een organisatie voor opvang en onderwijs in Heerhugowaard, voor stond. Een team van enthousiastelingen binnen de organisatie zag dat wel zitten en ging aan de slag. Inmiddels telt het IKC 70 schoolkinderen , 20 kinderen op de opvang en 14 teamleden en is groeiende. Een verhaal van pionieren in de modder.

Beleidsnotitie IKC-vorming zorgt voor rust en draagvlak

Hoe faciliteer je integrale kindcentra in een gemeente met acht kernen én in een spanningsveld van regelgeving die - onbedoeld - de facilitering van IKC’s in bestaande gebouwen belemmert? De gemeente Lingewaard zocht en vond het antwoord in een gemeenschappelijk opgestelde beleidsnotitie.

Ruimte-OK: laagdrempelige verbeteringen mogelijk voor binnenklimaat kindcentra

De aandacht voor het belang van een goed binnenklimaat in scholen is nu groot. Vaak al met kleine en gerichte maatregelen kunnen verbeteringen aangebracht worden, ook in een constructie van huur of verhuur zoals vaak in kindcentra. De handreiking Binnenklimaat Kindcentra geeft handige tips om tegelijkertijd korte- en langetermijn stappen te nemen om het binnenklimaat te verbeteren.
Brandbrief bestuurders

Aanmelden tot 15 mei: het Rijke Schooldag Voorloperstraject

Gelijke Kansen Alliantie wil met het Voorloperstraject werken aan een duurzame, structurele opzet van de rijke schooldag. Vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt met 45 coalities, die al extra activiteiten aanbieden, een driejarige intensieve samenwerking aangegaan.

Mark Mieras: Zelfsturing is het nieuwe IQ

Spel en beweging is onmisbaar om later goed te presteren op school, stelt wetenschapsjournalist Mark Mieras. 'Al spelend en bewegend leggen kinderen in de eerste zes levensjaren de basis voor leervermogen en zelfsturing.' Kinderen leren dus leren door te spelen.

Doe je mee? Peiling OCW: coronamaatregelen in het onderwijs (en de kinderopvang)

De afgelopen twee jaar heeft de coronapandemie veel gevraagd van medewerkers in de onderwijs- en kinderopvangsector. Iedereen heeft alles op alles gezet om de kinderopvang en het onderwijs zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Het ministerie van OCW wil via een peiling aan onderwijspersoneel, bestuurders, leerlingen en ouders vragen om ervaringen te delen over de coronamaatregelen in de afgelopen twee jaar. 

Sterrenschool De Ruimte: natuuronderwijs in eigen bos

Frank Groot, directeur van Sterrenschool De Ruimte in Almere, is niet vies van uitdagingen. Zijn meest recente project: de aanschaf van een heus stuk bos vlakbij het IKC. 'Door het beheren van zo’n bos, leren de kinderen niet alleen over natuur, maar óók over ondernemerschap.'

Serie Job zoekt ze op: de opbrengsten van werken aan vertrouwen

In de serie Job zoekt ze op gaat Job van Velsen op zoek naar verborgen schatten: IKC’s die wellicht een wiel hebben uitgevonden en dat willen delen met lezers van Zosja. Wat zijn opbrengsten, valkuilen en oplossingen die gevonden zijn? Spelen er ook kwesties? Job zoekt ze op en legt ze vast. Deze keer: IKC Borgman Oosterpark in Groningen.

1 juni: IKC-dag op locatie

Op 1 juni is er weer een IKC-dag op locatie, deze keer bij IKC het Stroomdal in Kampen. Deze dag wordt georganiseerd door de PO-Raad in samenwerking met de BMK en Etuconsult.

Spelenderwijs leren over groente en fruit

Kinderen spelenderwijs leren over groente en fruit: dat is de missie van Fiona Konijnenburg. Met de flexibele lesmethode 'Oeblie – spelenderwijs meer leren over groente en fruit' laat ze kinderen in groep 1 en 2 kennismaken met groente en fruit. En de ambities reiken verder: ‘Dit is nog maar een onderdeel van het concept Oeblie.’ We spraken met Fiona over haar missie, de themamethode en haar verdere ambities.