Home Tags Meldcode

meldcode

Kindermishandeling

Seksueel misbruik voorkomen: ‘Reageer altijd op je onderbuikgevoel’

Seksueel misbruik. Je weet dat het voorkomt, daarom wil je als pedagogisch professional alert zijn en de kinderen beschermen. Maar wat doe je als je een nietpluisgevoel hebt bij een collega? De drempel is hoog. Misschien zit je er helemaal naast en verpest je iemands loopbaan en leven. Toch moet je iets doen met je onderbuikgevoel, zegt psycholoog Aafke Scharloo.
Kindermishandeling

Signaleer kindermishandeling bij het jonge kind

Als pedagogisch medewerker of gastouder ben je een ontzettend belangrijke schakel om kindermishandeling bij jonge kinderen te signaleren. Maar hoe doe pak je dat aan?
Kindermishandeling

‘Vroegsignalering is stap 0 van de meldcode’

De kinderopvang is bij uitstek een plek waar vroegsignalering van kindermishandeling plaats kan vinden. Jessie Thevenet van de gemeente Amersfoort vertelt welke rol zij ziet voor de kinderopvang.
Kindermishandeling
meldcode-afwegingskader-ANP.jpg

Basisdocument afwegingskader Meldcode kindermishandeling

Het ministerie van volksgezondheid heeft het basisdocument over het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gepubliceerd.
Kindermishandeling
meldcode-kindermishandeling-AdobeStock.jpg

Meldcode kindermishandeling aangescherpt

Professionals moeten vanaf 1 januari 2019 ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Tot die tijd kunnen beroepsgroepen afwegingskaders opstellen wanneer een situatie zo ernstig is dat er melding van moet worden gedaan.
Kindermishandeling

Dossier: Kindermishandeling

Alert zijn op signalen van kindermishandeling: dat is makkelijker gezegd dan gedaan. We hebben de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en er is scholing, maar toch zijn veel pedagogisch medewerkers nog altijd ‘handelingsverlegen’ als het er echt op aankomt. Klopt het wel wat je ziet? Hoe breng je zoiets kwetsbaars ter sprake bij ouders? Lees tips van onder meer de Augeo Foundation.
Kindermishandeling
1KindermishandelingANP.jpg

Kindermishandeling: De cijfers achter het drama

Bijna één op de negen kinderen van 11 en 12 jaar heeft thuis al drie of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt. En meer dan twee op de vijf kinderen hebben al twee of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt. ‘Schokkend hoge cijfers’, zegt Augeo-directeur Mariëlle Dekker.
Kindermishandeling

Handelingsverlegenheid

Pedagogisch medewerkers hebben een unieke kans om kindermishandeling vroegtijdig te signaleren en te helpen stoppen. Maar vaak ervaren pedagogisch medewerkers belemmeringen die hun handelen in de weg kunnen staan. In dit artikel een aantal tips om deze handelingsverlegenheid bij pedagogisch medewerkers te helpen verminderen.
Kindermishandeling
AdobeStock_60155364 (1).jpg

Test: Ben jij meldcode-proof?

Alert zijn op signalen van kindermishandeling: dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Klopt het wel wat je ziet? En hoe gebruik je de meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling?
Ouders
1Meldcode.jpg

‘Kinderopvang, erken signaleringsrol kindermishandeling’

De meldcode kindermishandeling functioneert onvoldoende in de kinderopvang. Dit ontdekte GGD Amsterdam. 'De kinderopvang moet eerst zelf erkennen dat ze een signaleringsrol heeft.'