Home Tags Meldcode

meldcode

Kindermishandeling

Serie: toezichthouders en de strijd tegen kindermishandeling (dl. 4)

Wanneer een pedagogisch medewerker vermoedens heeft van kindermishandeling, kan zij dit bespreken met de aandachtsfunctionaris. Maar wie is dit en wat wordt er van hem of haar verwacht? In deel 4 van deze serie: de rol van de aandachtsfunctionaris.
Kindermishandeling

Serie: toezichthouders en de strijd tegen kindermishandeling (dl. 3)

De kinderopvang is een belangrijke vindplek als het gaat om het signaleren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. In deze serie laten we GGD-toezichthouders aan het woord. In deel 3: verlegenheid rondom de meldplicht.
Kindermishandeling

Leren van elkaar tijdens Week tegen Kindermishandeling

In de Week tegen Kindermishandeling 2019, van 18 tot en met 24 november, staan de verhalen centraal van professionals, ouders en kinderen die geconfronteerd werden met kindermishandeling. Wat kunnen we daarvan leren?
Kindermishandeling

Serie: toezichthouders en de strijd tegen kindermishandeling (dl. 2)

Jaarlijks hebben zo’n 120.000 kinderen te maken met kindermishandeling of huiselijk geweld. De kinderopvang is een belangrijke vindplek. Welke vragen kun je verwachten van de toezichthouder tijdens een inspectie? In deel 2: het toezicht op en het gebruik van de meldcode.
Kindermishandeling

Serie: toezichthouders en de strijd tegen kindermishandeling (dl. 1)

Jaarlijks hebben zo’n 120.000 kinderen te maken met kindermishandeling of huiselijk geweld. Ieder kind dat slachtoffer is van geweld, is er één te veel. In deze serie krijgen we een kijkje in het GGD-toezicht en de strijd tegen kindermishandeling.
Kindermishandeling

Meldcodetour om ‘meldplichtige’ professionals te informeren

Alle professionals in de kinderopvang werken sinds 1 januari 2019 met de verbeterde meldcode kindermishandeling. Om professionals te ondersteunen bij het gebruik hiervan, wordt in alle 28 Veilig Thuisregio’s de Meldcodetour georganiseerd.
Kindermishandeling

Volg de opfrismodule meldcode kindermishandeling

Het afgelopen jaar is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aangescherpt. Per 2019 is gebruik van een afwegingskader verplicht. De Augeo Foundation heeft een opfrismodule ontwikkeld waarmee werknemers kunnen oefenen met het afwegingskader.
Kindermishandeling

Nieuw afwegingskader Meldcode kindermishandeling

De verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, met daarin het nieuwe afwegingskader, is vanmiddag aan minister Hugo de Jonge (VWS) gepresenteerd. Het afwegingskader moet professionals helpen om sneller in actie te komen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Kindermishandeling

Veilig Thuis: ‘Schroom niet om ons te bellen’

Medewerkers in de kinderopvang en het onderwijs gingen afgelopen week in gesprek met medewerkers van Veilig Thuis, om te praten over de onderlinge samenwerking. Die vraagt nog wel om verbetering.
Kindermishandeling

Blog Kirsten Fröhlich – Gemiste kinderen

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld gaat veranderen. Je hebt er vast al iets over gelezen of gehoord. Maar wat verandert er nou precies en waarom eigenlijk? Wat betekent dit voor ons in de kinderopvang en wat hebben de kinderen er aan?