Home Tags Meldcode

meldcode

Kindermishandeling

Meldcodetour om ‘meldplichtige’ professionals te informeren

Alle professionals in de kinderopvang werken sinds 1 januari 2019 met de verbeterde meldcode kindermishandeling. Om professionals te ondersteunen bij het gebruik hiervan, wordt in alle 28 Veilig Thuisregio’s de Meldcodetour georganiseerd.
Kindermishandeling

Volg de opfrismodule meldcode kindermishandeling

Het afgelopen jaar is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aangescherpt. Per 2019 is gebruik van een afwegingskader verplicht. De Augeo Foundation heeft een opfrismodule ontwikkeld waarmee werknemers kunnen oefenen met het afwegingskader.
Kindermishandeling

Nieuw afwegingskader Meldcode kindermishandeling

De verbeterde Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, met daarin het nieuwe afwegingskader, is vanmiddag aan minister Hugo de Jonge (VWS) gepresenteerd. Het afwegingskader moet professionals helpen om sneller in actie te komen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Kindermishandeling

Veilig Thuis: ‘Schroom niet om ons te bellen’

Medewerkers in de kinderopvang en het onderwijs gingen afgelopen week in gesprek met medewerkers van Veilig Thuis, om te praten over de onderlinge samenwerking. Die vraagt nog wel om verbetering.
Kindermishandeling

Blog Kirsten Fröhlich – Gemiste kinderen

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld gaat veranderen. Je hebt er vast al iets over gelezen of gehoord. Maar wat verandert er nou precies en waarom eigenlijk? Wat betekent dit voor ons in de kinderopvang en wat hebben de kinderen er aan?

Kindermishandeling

Seksueel misbruik voorkomen: ‘Reageer altijd op je onderbuikgevoel’

Seksueel misbruik. Je weet dat het voorkomt, daarom wil je als pedagogisch professional alert zijn en de kinderen beschermen. Maar wat doe je als je een nietpluisgevoel hebt bij een collega? De drempel is hoog. Misschien zit je er helemaal naast en verpest je iemands loopbaan en leven. Toch moet je iets doen met je onderbuikgevoel, zegt psycholoog Aafke Scharloo.
Kindermishandeling

Signaleer kindermishandeling bij het jonge kind

Als pedagogisch medewerker of gastouder ben je een ontzettend belangrijke schakel om kindermishandeling bij jonge kinderen te signaleren. Maar hoe doe pak je dat aan?
Kindermishandeling

‘Vroegsignalering is stap 0 van de meldcode’

De kinderopvang is bij uitstek een plek waar vroegsignalering van kindermishandeling plaats kan vinden. Jessie Thevenet van de gemeente Amersfoort vertelt welke rol zij ziet voor de kinderopvang.
Kindermishandeling
meldcode-afwegingskader-ANP.jpg

Basisdocument afwegingskader Meldcode kindermishandeling

Het ministerie van volksgezondheid heeft het basisdocument over het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gepubliceerd.
Kindermishandeling
meldcode-kindermishandeling-AdobeStock.jpg

Meldcode kindermishandeling aangescherpt

Professionals moeten vanaf 1 januari 2019 ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Tot die tijd kunnen beroepsgroepen afwegingskaders opstellen wanneer een situatie zo ernstig is dat er melding van moet worden gedaan.