Home Tags Meldcode

meldcode

Zorgenkinderen
werken-met-de-meldcode-vraagt-om-vertraging-en-reflectie

Werken met de meldcode vraagt om vertraging en reflectie

Tegen welke dilemma’s lopen professionals aan bij het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling? Die vraag stond centraal in vijf leertafels, waarbij professionals dilemma’s uit de praktijk bespraken en van elkaar leerden. Per leertafel is bekeken welke kennis (en dan vooral met een praktische insteek) de deelnemers helpt.
Kindermishandeling
21 gevallen van vermoedelijk seksueel misbruik in 2020

21 gevallen van vermoedelijk seksueel misbruik in 2020

In 2020 zijn er 103 meldingen over de kinderopvang binnengekomen bij het meldpunt van de vertrouwensinspecteurs. In 21 gevallen is er gemeld over een mogelijk vermoeden van seksueel misbruik. Dit is te lezen in de Factsheet Meldingen Vertrouwensinspecteurs Kinderopvang over de jaren 2018 - 2020.
Kindermishandeling

Drempel om Meldcode kindermishandeling te gebruiken

Als je werkt met jonge kinderen, speel je een belangrijke rol in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. Toch wordt de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling onvoldoende gebruikt door professionals, ook in de kinderopvang.
Kindermishandeling

59,1 miljoen euro extra voor aanpak kindermishandeling

Het kabinet stelt volgend jaar 59,1 miljoen euro extra beschikbaar voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een groot deel daarvan is bestemd voor Veilig Thuis.
Kindermishandeling
21 gevallen van vermoedelijk seksueel misbruik in 2020

Nieuwe brochure Meldcode kindermishandeling

De nieuwe brochure over de Meldcode kindermishandeling voor de kinderopvang en onderwijs is beschikbaar. Hoe pas je de meldcode toe in de praktijk? Op deze en andere vragen geeft de brochure antwoord.
Kindermishandeling

‘Besef hoe belangrijk je vak is’

Kinderopvang en onderwijs werken sinds drie jaar samen in de Beweging Tegen Kindermishandeling (BTK). Wat is er bereikt? In gesprek met Gjalt Jellesma, voorzitter van BOinK. Hij is aanspreekpunt voor de kinderopvang binnen BTK.
Kindermishandeling

Acht vragen over Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Elke regio heeft zijn eigen Veilig Thuisorganisatie. Wat kan Veilig Thuis voor jou als medewerker in de kinderopvang betekenen? Hier vind je antwoord op al je vragen.
Kindermishandeling

Grensoverschrijdend gedrag door een collega?

Knuffelen, een potje stoeien, een arm om een kind heen slaan als het verdrietig is. Voorbeelden van lichamelijk contact dat je als pm'er dagelijks hebt met kinderen. Soms gaat gedrag van een collega over de grenzen van een kind. Wat kun je dan het beste doen?
Kindermishandeling

Blauwe plekken op de ziel

Emotionele verwaarlozing is de vorm van kindermishandeling die het meest voorkomt. Hoog tijd dat er meer aandacht voor komt, want de schade op de lange termijn is nog groter dan bij fysieke mishandeling.
Kindermishandeling

Vermoed je kindermishandeling?

Deze week is de Week tegen Kindermishandeling. Daarom de hele week aandacht voor dit onderwerp. Vandaag: Stel, je maakt je zorgen om een kind uit jouw groep. De meldcode kindermishandeling helpt jou als pedagogisch medewerker om zorgvuldig te handelen. Ken je alle stappen?