Home Tags Leges

leges

Kwaliteit Opvang
VNG roept gemeenten op helder te zijn over leges

VNG roept gemeenten op helder te zijn over leges

Er moet meer helderheid komen waarop een legesbedrag van een gemeente is gebaseerd. Dat betekent dat gemeenten hun burgers en ondernemers duidelijk moeten maken hoe hun legesbedrag precies is opgebouwd. Dit zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
Wet IKK
‘Ik ontvang signalen dat de kwaliteitseisen voor baby’s echt beter moeten. Ik neem dit zeer serieus.’

Asscher uit zorgen over kwaliteit babyopvang

De kwaliteitseisen aan de kinderopvang zullen leeftijdsafhankelijk zijn als Het Nieuwe Toezicht ingaat. Asscher let daarbij vooral scherp op groepsstabiliteit voor baby’s. ‘Ik ontvang signalen dat de kwaliteitseisen voor baby’s echt beter moeten. Ik neem dit zeer serieus.’
Wet- en regelgeving
Aanpak kabinet mist daadkracht

Aanpak kabinet mist daadkracht

Wat wil het kabinet met een nieuwe financiering van kinderopvangtoeslag? En wordt er rekening gehouden met de risico's voor ondernemers? Wat wordt er verwacht van Het Nieuwe Toezicht? En wanneer wordt de regeldruk nu eens echt aangepakt? Brancheorganisatie Kinderopvang ziet dat besluitvorming over kinderopvang veelal in een impasse verkeert. Dat is niet zonder risico's nu veel ondernemers zich in een precaire financiële positie begeven.
Maar liefst 33 gemeenten heffen meer dan 1000 euro aan leges aan kinderopvangorganisaties en gastouders.

Deze gemeenten heffen de hoogste leges

De legesbedragen lopen in sommige gemeenten hoog op. Maar liefst 32 gemeenten vragen meer dan 1000 euro aan leges, een bedrag dat minister Asscher eerder nog 'buitensporig hoog' noemde. Welke 33 gemeenten zijn dit?
VVE en taalachterstanden
Gastouders en kinderopvangeigenaren komen in de problemen door de hoge leges.

Hoge leges beginnen een probleem te worden

Eerdere klachten over te hoge leges voor kinderopvangorganisaties en gastouders hebben niet geleid tot een afname van de leges. Integendeel. De Brancheorganisatie Kinderopvang ontdekte dat het afgelopen jaar tien extra gemeenten leges zijn gaan heffen. In de meest extreme gevallen tot meer dan 1000 euro.
Toezicht kinderopvang
'Hoge leges doen geen recht aan Wet kinderopvang'

‘Hoge leges doen geen recht aan Wet kinderopvang’

De leges voor kinderopvangorganisaties en gastouders lopen in de gemeente Hulst zo hoog op dat de directeur-bestuurder van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Rianne Vons-de Oude, aan de bel trekt. Ze wil dat de gemeente openbaar maakt welke kosten ze maakt voor kinderopvang. Zulke hoge leges zijn wat Vons betreft niet in de geest van de Wet kinderopvang, omdat het de ondernemersvrijheid beperkt.
Ouders
Amsterdam verlaagt leges gastouders

Amsterdam verlaagt leges gastouders

De leges in Amsterdam dalen van 759 euro naar 463 euro. De gemeente verlaagt de leges met terugwerkende kracht per 1 januari 2014 en hoopt daarmee meer gastouders aan te trekken. Eerder dit jaar verviervoudigden de kosten juist waardoor inschrijvingen uitbleven.
Financiën en bedrijfsvoering
Gastouderbureau ageert met succes tegen leges

Gastouderbureau ageert met succes tegen leges

Gastouderbureau MijnGastouderopvang diende een WOB-verzoek in bij de gemeente Amsterdam tegen de legeskosten voor gastouders. Die zijn zo hoog, vindt de eigenaar van het gastouderbureau, dat gastouders in de hoofdstad niet eens meer starten. Het verzoek kan op veel steun rekenen van politici. De gemeenteraad buigt zich binnenkort over een voorstel om de leges voor 2015 te verlagen.
Ouders
ViaViela en 4Kids willen maximumbedrag leges

ViaViela en 4Kids willen maximumbedrag leges

Ondanks herhaaldelijke bezwaarschriften naar gemeenten, blijven de legekosten voor gastouders maar stijgen en neemt het aantal gemeenten dat leges heft aan gastouders en kinderopvanginstellingen toe. Gastouderbureaus ViaViela en 4Kids zien dat de hoge bedragen een drempel vormen voor gastouders om te beginnen en dringen er met een petitie bij minister Asscher aan op het instellen van een maximumbedrag voor leges.
VVE en taalachterstanden
Kom in actie tegen te hoge leges

Kom in actie tegen te hoge leges

Minister Asscher noemde tarieven voor leges voor de kinderopvang hoger dan 1000 euro ooit 'buitensporig hoog'. Inmiddels zijn er steeds meer gemeenten die leges heffen die in enkele gemeenten zelfs oplopen tot ruim 2400 euro. De Brancheorganisatie Kinderopvang roept haar leden op om in actie te komen.