Home Tags Krimp

krimp

Kwaliteit Opvang
Ruim vierduizend gastouders gestopt in een jaar

Ruim vierduizend gastouders gestopt in een jaar

Gastouders vangen anno 2014 ongeveer hetzelfde aantal kinderen op met minder mensen. Dat wordt duidelijk uit de kwartaalcijfers van het Ministerie van Sociale Zaken. Het aantal kinderen dat gastouders opvangen, is ongeveer gelijk gebleven met 2013, maar het aantal gastouders nam in een jaar tijd af met vierduizend.
Financiën en bedrijfsvoering
Kleine lichtpuntjes ondanks vraaguitval

Kleine lichtpuntjes ondanks vraaguitval

De vraag naar kinderopvang neemt nog steeds af, dat wordt duidelijk uit de vraaguitvalenquête van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Maar er zijn signalen die aantonen dat het volgend jaar beter moet gaan. Een derde van de ondernemers in de dagopvang ziet een stabilisatie van de vraag, in de bso is dit zelfs 45 procent. De Brancheorganisatie zegt dat als de vraaguitval blijft afnemen, er in 2015 sprake kan zijn van stabilisatie van de vraag naar kinderopvang.
VVE en taalachterstanden
Middelgrote kinderopvangorganisatie Amarins failliet

Middelgrote kinderopvangorganisatie Amarins failliet

De Friese kinderopvangorganisatie Amarins is failliet verklaard. De stichting heeft ongeveer tachtig medewerkers in dienst op achttien locaties. Daarnaast biedt de organisatie gastouderopvang. De komende weken blijven de kinderopvanglocaties en peuterspeelzalen open. Een curator zoekt naar overnamekandidaten.
Financiën en bedrijfsvoering
'Toekomst werkgelegenheid Kinderopvang onzeker'

‘Toekomst werkgelegenheid Kinderopvang onzeker’

Hoe ontwikkelt de werkgelegenheid in de kinderopvang zich de komende jaren? Nog altijd heeft de sector te maken met vraaguitval en een personeelsoverschot. De ontgroening van de bevolking (krimp) maakt de toekomst van de sector onzeker. Het slechte baanperspectief is niet goed voor het imago van de kinderopvang.
Financiën en bedrijfsvoering
Voortaan één benchmarkonderzoek kinderopvang

Voortaan één benchmarkonderzoek kinderopvang

Waarborgfonds Kinderopvang en Brancheorganisatie Kinderopvang bundelen hun krachten in het benchmarkonderzoek. Eigenaren van kinderopvangcentra krijgen voortaan nog maar één benchmarkonderzoek gepresenteerd met de vraag daaraan mee te werken. De eerste uitnodiging wordt medio juni verstuurd.
Financiën en bedrijfsvoering
President van de Algemene Rekenkamer Saskia Stuiveling geeft een toelichting tijdens de presentatie van de rapporten van het verantwoordingsonderzoek.

Rekenkamer vindt minister Asscher niet duidelijk

Hoewel minister Asscher de Kamer en de branche constant op de hoogte houdt over de afname van het gebruik van kinderopvangtoeslag, vergeet hij de relatie te leggen met de arbeidsparticipatie van ouders. De Rekenkamer vindt dit een gemiste kans omdat zo niet duidelijk wordt wat de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag betekenen voor de arbeidsmarkt. Minister Asscher belooft beterschap.
Wet- en regelgeving
CDA: geld uittrekken voor gezinnen

CDA: geld uittrekken voor gezinnen

Door de bezuinigingen op de regelingen voor gezinnen met kinderen dreigt het aantal geboortes achteruit te hollen. Dat is nadelig voor de overheid, die nu al kampt met vergrijzing van de bevolking. CDA'er Pieter Heerma zal dat woensdag betogen bij de behandeling van het kabinetsplan om te snijden in kindregelingen als de kinderbijslag en het kindgebonden budget in de Tweede Kamer.
Vijfduizend minder geboorten in 2013

Vijfduizend minder geboorten in 2013

Weer is het aantal geboorten in Nederland flink afgenomen. In 2013 werden 171.000 kinderen geboren, dat is 5.000 minder dan in 2012. Vooral twintigers krijgen minder kinderen. Ze wachten langer vanwege financiële redenen, maar soms leidt het uitstel tot afstel.
Ouders
ANP Photo

Eerst minder kinderen, dan meer

Het aantal leerlingen op de basisschool zal naar verwachting tot 2022 afnemen. Dat jaar zal het aantal kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar zijn afgenomen tot 1,43 miljoen. De jaren erna neemt dat aantal weer toe. Dat staat in de zogenoemde Kernprognose 2013-2060 die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) openbaar heeft gemaakt.
Financiën en bedrijfsvoering
In Gelderland en Noord Holland groeit het aantal locaties

In Gelderland en Noord Holland groeit het aantal locaties

Hoewel het gebruik van kinderopvang enorm is afgenomen, is er in Gelderland en Noord-Holland sprake van een positief groeisaldo. Dat betekent dat er in in die twee provincies in 2013 meer locaties bij kwamen dan weg gingen. In Limburg en Groningen is het groeisaldo juist negatief.