Home Tags Kosten kinderopvang

kosten kinderopvang

VVE en taalachterstanden

‘Peutervoorziening niet ten koste van betaalbare babyopvang’

Gjalt Jellesma (BOinK) vraagt aandacht vragen voor de betaalbaarheid van de opvang van kinderen tot 2/2,5 jaar, bij het maken van plannen voor een ontwikkelrecht voor peuters.
Beroepskracht-kindratio (bkr)

Praktijkonderzoek naar effect bkr moet beter beeld opleveren

Convenantpartijen in de kinderopvang gaan een praktijktoets uitvoeren naar de kosteneffecten van de nieuwe beroepskracht-kindratio (bkr) in de kinderopvang.
Ouders

SP wil twee dagen gratis kinderopvang

Lilian Marijnissen, partijleider van de SP, wil dat alle kinderen twee dagen per week kosteloos naar de kinderopvang gaan. Dit kan gefinancierd worden door de kinderbijslag inkomensafhankelijk te maken.
Financiën en bedrijfsvoering

Minderheid kinderopvangorganisaties blijft financieel kwetsbaar

Een vaste groep kinderopvangorganisaties blijft moeite hebben om te voldoen aan kort- en langlopende verplichtingen. Lees meer in het sectorrapport over 2016.
Beroepskracht-kindratio (bkr)

Twee onderzoeken over effecten aanpassing bkr

Het ministerie van Sociale Zaken is bezig met twee relevante onderzoeken voor de kinderopvang. De één gaat over de gevolgen van de veranderende beroepskracht-kindratio voor baby’s. Het andere is een nulmeting naar de kosten van kinderopvang.
Ouders

Dit willen wij

Wie: Bas Huisman (39) met Ruben (5) en Iris (3). Waar: BuitenGewoon van Wiedewei/Kibeo, Barendrecht. Kosten: vier dagen bso/kdv voor twee kinderen € 1800, kinderopvangtoeslag € 900
Financiën en bedrijfsvoering

Afname uren kinderopvang: de oorzaken

Het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang nam de afgelopen jaren weer toe. Tegelijk is er een tegenbeweging: het gemiddeld aantal uren dat er gebruik wordt gemaakt van kinderopvang daalt. Wat is de reden voor dit afnemende gebruik? Wij vroegen het aan BOinK en BV Familie.
Ouders
AOW geld naar kinderopvang.jpg

‘Besteed AOW-geld liever aan kinderopvang’

Een opvallende boodschap van Luc Soete, professor en gepensioneerd rector van de Universiteit Maastricht.
Financiën en bedrijfsvoering
Kosten kinderopvang gezinnen.jpg

Nederlandse kinderopvang vrij duur vergeleken met buitenland

Er zijn in de wereld maar zes landen waar kinderopvang een gezin meer kost dan in Nederland.
Ouders
Studerende moeder kinderopvangkosten.jpg

Studerende moeder krijgt steun kinderopvangkosten

De gemeente Groningen had een studerende moeder tegemoet moeten komen in de kinderopvangkosten.