Home Tags KINDwijzer

KINDwijzer

Financiën en bedrijfsvoering
KINDwijzer moet een kennisplatform worden voor kinderopvangaanbieders die het gedachtengoed van Kindcentra 2020 omarmen. Dit houdt kortgezegd in dat er toegewerkt wordt naar een integrale visie op kindontwikkeling.

KINDwijzer verlegt focus naar integrale kindvoorzieningen

Van samenwerkingsverband tussen kinderopvangorganisaties naar netwerkplatform voor kinderopvangorganisaties die lokaal samenwerken met onderwijs, welzijn en jeugdzorg. KINDwijzer gaat mee met de tijd en gooit haar koers volledig om. Er komt een nieuw bestuur en een andere focus.
Ouders
Opinie - Zo verkleinen we achterstanden

Opinie – Zo verkleinen we achterstanden

Simon Hay las het opiniestuk van PvdA-voorman Diederik Samsom waarin hij het onderwijs een belangrijke rol toedichtte in het voorkomen van verschillen in de maatschappij. Pedagoog Hay heeft andere ideeën over hoe je daaraan kunt werken, juist door te investeren in jonge kinderen. Hij schreef daarom een opiniestuk, in twee delen. In dit opiniestuk doet hij suggesties hoe je achterstanden bij jonge kinderen wél kunt verkleinen.
Wet IKK
KINDwijzer maakt film over kinderopvang

KINDwijzer maakt film over kinderopvang

De meerwaarde van kinderopvang wordt nog altijd niet door iedereen op waarde geschat. De kinderopvangorganisaties die zijn verenigd in KINDwijzer hebben daarom een film gemaakt waarin ze een goed beeld schetsen van de dagelijkse werkelijkheid in kindercentra. Centraal staat het project 'samen goed voor later', een thema waaraan de organisaties de afgelopen vier jaar hebben gewerkt.
Taal
‘Onrust BKK is ongewenst voor de branche’

‘Onrust BKK is ongewenst voor de branche’

‘Het is jammer dat de onenigheid tussen de drie opgestapte hoogleraren en Bureau kwaliteit Kinderopvang (BKK) centraal staat en niet de inhoud’. Dat vindt zowel het Landelijk Pedagogenplatform Kindercentra (LPk) als de overkoepelende organisatie KINDwijzer. Allebei merken ze dat het conflict leeft binnen de branche.
Financiën en bedrijfsvoering
Kinderopvang Humanitas en SKE onderzoeken samenwerking

Kinderopvang Humanitas en SKE onderzoeken samenwerking

De landelijke kinderopvangorganisatie Stichting Kinderopvang Humanitas en Stichting Kinderopvang Enschede (SKE) gaan onderzoeken of ze in de toekomst vergaand kunnen samenwerken. Hiervoor ondertekenden ze een intentieverklaring. De aankondiging komt kort nadat Korein Kinderopvang en Skar Kinderopvang hun samenwerking aankondigden.
Financiën en bedrijfsvoering
Skar sluit zich aan bij de Korein Groep

Skar sluit zich aan bij de Korein Groep

De overgangsperiode waarin de Skar Groep en Korein Groep mogelijkheden voor een samenwerking onderzochten, heeft zijn vruchten afgeworpen. Skar, de kinderopvangorganisatie die vooral actief is in Arnhem, sluit zich per 26 juni 2014 aan bij Korein, die voornamelijk opvanglocaties heeft in Eindhoven en omgeving. De samenwerking lijkt geografisch niet zo logisch, maar richt zich vooral op samenwerking in backoffice-processen.
Financiën en bedrijfsvoering
SKAR en Korein onderzoeken samenwerking

SKAR en Korein onderzoeken samenwerking

Het lijkt op het eerste oog geen logische samenwerking, maar toch gaan de Skar groep uit Arnhem en Korein Groep uit Eindhoven onderzoeken of ze in de toekomst krachten kunnen bundelen. Die is er vooral op gericht om overheadkosten te drukken om zo te kunnen blijven investeren in kwaliteit. Voor de zomervakantie moet duidelijk zijn of een samenwerking voor beide partijen loont.
Arbeidsvoorwaarden
Het is tijd voor een kinderopvangvisie op lange termijn

Het is tijd voor een kinderopvangvisie op lange termijn

De kinderopvangsector heeft behoefte aan een langetermijnvisie. Dit concludeert Aafke Raaijmakers, promovendus aan de Universiteit van Tilburg. Dat vinden ook samenwerkingsverbanden KIK en KINDwijzer. Samen met branchegenoten, de Koplopersgroep Kinderopvang en de Kopgroep Wethouders geven zij de komende maanden vorm aan de kinderopvang van de toekomst.
Ouders
Plannen smeden voor geïntegreerde kinderopvang

Plannen smeden voor geïntegreerde kinderopvang

Na ‘Kies nu voor Kinderen’, het initiatief van het Kinderopvangfonds en de Bernard van Leerfoundation, gaat het Kinderopvangfonds nu verder met het ontwikkelen van nieuwe plannen voor de kinderopvang. Vier partijen werken de komende tijd intensief samen om tot een plan te komen voor een geïntegreerd stelsel van kinderopvang.
Financiën en bedrijfsvoering
Branche ontwikkelt toekomstvisie kinderopvang

Branche ontwikkelt toekomstvisie kinderopvang

Verschillende kinderopvangorganisaties zijn, onder de leiding van KIK en KINDwijzer, bezig met het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de kinderopvang. Vijftien vertegenwoordigers vanuit de kinderopvang gaan plaatsnemen in een Koplopersgroep Kinderopvang. Het is de bedoeling dat zij, in nauw overleg met gemeenten en het onderwijs, de visie de komende negen maanden verder vorm gaan geven.