Home Tags Kindvolgsysteem

kindvolgsysteem

Ontwikkeling van kinderen

Peutertoets blijft wél bestaan

Nu de ministerraad heeft ingestemd met het voorstel om kleutertoetsen af te schaffen, komt de vraag: geldt dat ook voor peuters in het kindvolgsysteem? ‘Dat ligt anders’, vertelt Ernst Radius van Sociaal Werk Nederland.
Ontwikkeling van kinderen

Geen schooltoetsen meer voor kleuters

Kleuters hoeven geen schooltoetsen meer te maken. Een toets met opgaven zou tekort doen aan kleuters, die zich juist spelenderwijs en met sprongen ontwikkelen. Dat vindt minister Arie Slob. De ministerraad stemt daarmee in.
Ouders
Overgang basisschool.jpg

Overgang van kinderopvang naar school kan beter

Wat kun je als kinderopvangorganisatie doen om de overgang naar school te verbeteren?
Ouders

Samen met ouders kindontwikkeling volgen

Met een nieuw kindvolgsysteem gaat Zo Kinderopvang ouders nauwer betrekken bij de ontwikkeling van kinderen. MijnPortret stelt het betrokken spel van kinderen centraal. ‘Het gaat erom dat ze in een flow komen.’
Wet- en regelgeving
Door de koppeling is het niet langer nodig om de ontwikkelingen van een kind in twee systemen vast te leggen.

Eén digitaal volgsysteem voor IKC’s

Digitale systemen van kinderopvang en onderwijs matchen niet met elkaar. Dat kan onhandig zijn in de samenwerking in een Integraal Kindcentrum of een brede school. Software-organisatie voor de kinderopvang KindPlanner komt met een oplossing.
VVE en taalachterstanden
Alle Rotterdamse peuters zijn welkom in groep 0

Alle Rotterdamse peuters zijn welkom in groep 0

Alle peuters in Rotterdam kunnen vanaf hun tweede levensjaar naar school. Tot hun vierde jaar worden ze dan spelenderwijs klaargestoomd voor de basisschool in groep 0. Op die manier moeten kinderen beter aansluiting vinden in het basisonderwijs en wil onderwijswethouder Hugo de Jonge achterstanden in het onderwijs voorkomen.
Ouders
Blog Alicia Kooijman - Contentmarketing

Blog Alicia Kooijman – Contentmarketing

Het aanbieden van relevante en gerichte informatie aan je doelgroep, dat is wat contentmarketing simpelweg inhoudt. Je zou het ook informatiemarketing kunnen noemen. Het vizier is gericht op de behoeften van ouders. Want ouders maken tenslotte de keuze voor jouw kinderopvangorganisatie en zijn dus je belangrijkste doelgroep. Dankzij contentmarketing kun je deze behoeften van ouders meten en eventueel daarop anticiperen.
Taal
Inspectie: Amsterdamse aanpak VVE is voorbeeld

Inspectie: Amsterdamse aanpak VVE is voorbeeld

De Inspectie voor het Onderwijs vindt de aanpak van de voor- en vroegschoolse educatie (vve) in Amsterdam een voorbeeld voor andere Nederlandse gemeenten. De hoofdstad is voortvarend te werk gegaan met het verbeteren van de kwaliteit van de vve. Dit blijkt uit een rapport van de inspectie.
Taal
Wat zijn de afspraken rond VVE?

Wat zijn de afspraken rond VVE?

De kwaliteit van pedagogisch medewerkers is doorslaggevend in het al dan niet slagen van VVE (vroeg- en voorschoolse educatie). De overheid investeert daarom in het taalniveau van pedagogisch medewerkers, meer hbo'ers op de groep en het versterken van ouderbetrokkenheid en stimuleert opbrengstgericht werken in de kinderopvang. De ontwikkelingen rond VVE in het kort.
VVE en taalachterstanden
Kindvolgsysteem

‘Visie op kind-volgsysteem ontbreekt in actieplan onderwijs’

MOgroep en BOinK, Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang, vinden dat minister van Bijsterveldt (onderwijs) in haar wetsvoorstel geen rekening heeft gehouden met het belang van één kind-v...