Home Tags Kinderparticipatie

kinderparticipatie

bso-pagina Kinderparticipatie

bso-pagina Kinderparticipatie

Wij op de bso | Wil je kinderen een stem geven binnen jouw bso? Dat kan! Kinderparticipatie is een trend binnen de buitenschoolse opvang. Op de website wijopdebso.nl staat allerlei informatie hoe j...
Financiën en bedrijfsvoering

Wie doet het schoonmaakwerk?

Poll week 37/38: Schoonmaken zou niet de taak van pedagogisch medewerkers moeten zijn - Mee eens, pedagogisch medewerkers moeten zich bezig houden met de opvang en opvoeding van kinderen 37%- Oneen...
Financiën en bedrijfsvoering

Marieke Grijpink – Ze hebben “het”

Op een van de dagverblijven die ik begeleid is een nieuwe locatiemanager gekomen. Een week nadat ze is gestart ga ik bij haar langs om kennis te maken. Ik vertel wat een pedagoog bij Triodus zoal d...