Home Tags Kinderparticipatie

kinderparticipatie

Blog Jacqueline Butti - Best of both worlds

Blog Jacqueline Butti – Best of both worlds

Met een gevoel van geruststelling kom ik ze steeds vaker tegen….de 40-plus pm-ers! Ze passen niet meer zo strak in hun kleurige bedrijfsshirtjes maar hebben wel de stormen in de kinderopvang tot dusver overleefd! Wij zijn survivers , en dat schept een band.
Ouders
Gastblog - Spelen is meer dan spelen

Gastblog – Spelen is meer dan spelen

Ik word er steeds beter in. Zijn ogen fixeren zich op de toren en zijn hand zwaait– in één beweging- gericht op de hoogste blokjes van rechts naar links. Ha, dit keer zijn de eerste drie lagen van de blokkentoren onaangetast.
Wet IKK
De bso verruimt de leefwereld van kinderen

De bso verruimt de leefwereld van kinderen

Dat de bso van meerwaarde is voor kinderen, wist u waarschijnlijk al. Maar het is nu ook aangetoond in een Belgisch onderzoek van het centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK) en Universiteit Gent. Daaruit blijkt dat kinderen houden van een afwisseling van vrij spel met georganiseerde activiteiten.
Financiën en bedrijfsvoering
SKH scoort goed op klanttevredenheid

SKH scoort hoog op klanttevredenheid

Stichting Kinderopvang Haren (SKH) scoort als een van de beste van 400 organisaties in een klanttevredenheidsonderzoek van Integron.
Wet- en regelgeving
‘Kinderrechten kunnen altijd beter’

‘Kinderrechten kunnen altijd beter’

Kinderombudsman Marc Dullaert vroeg onlangs in Kinderrechtenmonitor aandacht voor de rechten van het kind. Hij deelde vier speerpunten met het kabinet. Martin van Rijn, coördinerend bewindspersoon Kinderrechten, reageert op de aanbevelingen van Dullaert. ‘Het kabinet moet ernaar blijven streven de positie van kinderen verder te verbeteren.'
Gezonde Kinderopvang
Kieskeurig eetgedrag hoort volgens onderzoekers bij een normale ontwikkeling van jonge kinderen.

Moeilijk eten hoort bij de leeftijd

Waarom eet het ene kind met smaak zijn hapje terwijl het andere kind zijn lippen stijf op elkaar houdt?
Wet IKK
KINDwijzer maakt film over kinderopvang

KINDwijzer maakt film over kinderopvang

De meerwaarde van kinderopvang wordt nog altijd niet door iedereen op waarde geschat. De kinderopvangorganisaties die zijn verenigd in KINDwijzer hebben daarom een film gemaakt waarin ze een goed beeld schetsen van de dagelijkse werkelijkheid in kindercentra. Centraal staat het project 'samen goed voor later', een thema waaraan de organisaties de afgelopen vier jaar hebben gewerkt.
VVE en taalachterstanden
GGD geeft openheid over kwaliteitsbeoordeling

GGD geeft openheid over kwaliteitsbeoordeling

GGD-inspecteurs gebruiken sinds 2012 een veldinstrument waarmee ze de pedagogische kwaliteit van een kinderopvanglocatie beoordelen. Dit instrument is onlangs aangepast naar aanleiding van adviezen voor verbeteringen. Daarnaast wordt het openbaar gemaakt voor het werkveld. Op die manier kan een eigenaar/manager van een locatie beter het gesprek aangaan met de inspecteur.
Pedagogiek
Asscher kijkt naar verplicht kwaliteitskader

Asscher kijkt naar verplicht kwaliteitskader

Het Landelijk Pedagogenplatform kindercentra (LPk) is voorstander van een verplicht landelijk kader voor de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. Deze staan beschreven in ‘Bouwstenen voor een pedagogisch kwaliteitskader kinderopvang’. Asscher heeft de pedagogische visie ontvangen in het kader van de Kwaliteitsagenda Kinderopvang en neemt deze mee in het ontwikkelen van een kwaliteitsvisie voor de sector.
IKC
'Bedrijven

‘Bedrijven, stel een Raad van Kinderen in’

Voor organisaties die serieus met de toekomst bezig zijn, zou het instellen van een eigen Raad van Kinderen de logische standaard moeten zijn binnen hun bedrijfsvoering. Met dit advies willen Unicef Nederland en de Missing Chapter Foundation (MCF) kinderen helpen om hun stem te laten horen binnen bedrijven en organisaties.