Home Tags Kinderparticipatie

kinderparticipatie

Ontwikkeling van kinderen

Aansluiten bij de wensen van kinderen

Kinderparticipatie is in Zweden vanzelfsprekend. Het is de rode draad in het ‘Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet’, ofwel het gezamenlijke curriculum van de basisschool, de voorschool (het kinderdagverblijf) en het vrijetijds-thuis (de bso). Clarine de Leve en Jessica Schouten maakten met Childcare International een reis langs kindercentra in Stockholm en schrijven hier een serie artikelen over. Deze eerste aflevering gaat over kinderparticipatie.
Ontwikkeling van kinderen

Kwaliteit bso: aandacht voor kinderparticipatie en zelfregulatie

Voor de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang werd met 64 pedagogisch medewerkers van bso-groepen gesproken en zij werden in hun werk geobserveerd. Welke inzichten leverde dit op?
Ontwikkeling van kinderen

Kinderopvang Humanitas start Raad van Kinderen

Kinderopvang Humanitas gaat naast de lokale, regionale en centrale kinderraad samenwerken met een Raad van Kinderen. De Raad van Bestuur legt deze Raad prikkelende vragen voor waar 10plussers in werkgroepen antwoord op mogen geven.
Pedagogiek

Een middagje bij BSO de Boomhut

BSO de Boomhut in Maastricht werkt volgens de pedagogische visie van Janusz Korczak. Dat vertaalt zich in veel zelfstandigheid en regie voor de kinderen én in een divers activiteitenaanbod. ‘We maken als volwassenen vaak de fout om zelf te bedenken wat kinderen willen.’

Meebewegen: met de groep

Kinderen hebben ook een stem. Hét achterliggende idee van kinderparticipatie in de bso. Het levert veel op: zelfbewuste kinderen, betrokkenheid én een beter zicht op de groep. ‘Het is hún plek, je komt er niet alleen op bezoek.’
Permanente educatie en opleidingen
1 Specialisatie bso.jpg

Nieuwe bso-specialisatie voor 8-12 jaar

Mbo-opleidingen kunnen studenten een specialisatie aanbieden voor het oudere kind: 8-12 jaar.
VVE en taalachterstanden
1. Kinderrechten.jpg

Nederland uit top 10 beste kinderrechten

Nederland is van de tweede plek naar de dertiende plek getuimeld op de ranglijst voor kinderrechten.
Ouders
Medezeggenschap IKC.jpg

Eén orgaan voor medezeggenschap IKC

Kinderopvang- en onderwijsorganisatie UN1EK heeft als eerste organisatie de medezeggenschap in één orgaan geregeld.
IKC
Kinderen serieus nemen.jpg

‘Volwassenen: luister beter naar kinderen’

Veel volwassenen denken onterecht dat kinderen onwetende wezens zijn.
Ouders
Als ouders scheiden kan dit een enorme impact op het kind in je groep hebben.

Tips voor pm’ers: nieuwe richtlijn bij scheiding ouders

Er is een nieuwe richtlijn 'Scheiding en problemen van jeugdigen' verschenen.