Home Tags Kinderopvang

kinderopvang

Financiën en bedrijfsvoering

Allio kinderopvang ontstaat uit fusie

Per 1 januari 2010 bundelen Kinderopvang 't Ukkie (aanbieder van kinderopvang in Zwolle en omgeving) en Kasteel Kiekeboe (aanbieder van kinderopvang in Arnhem en omgeving) hun krachten. Het nieuwe...

Reglement Kdv van het jaar

Reglement Kinderdagverblijf / Bso van het Jaar De prijs Kinderdagverblijf / Buitenschoolse opvang van het Jaar is ingesteld door het vakblad Kinderopvang. Het ene jaar ontvangt een kinderdagverblij...
Wet IKK

informatie over Kennisbank

Kennisbank Kinderopvang: geheel vernieuwd!De Kennisbank is uitgebreid met de nieuwe HKZ certificatieschema's en veel nieuwe informatie voor kinderopvangmanagers. Naast de vertrouwde informatie over...

Reglement Bso – Kdv van het Jaar

De prijs Kinderdagverblijf / Buitenschoolse opvang van het Jaar is ingesteld door het vakblad Kinderopvang. Het ene jaar ontvangt een kinderdagverblijf de prijs, het andere jaar een locatie van bui...
Pedagogiek

Marianne Velsink – Inburgeren

Taskforce, Emmi Pikler, het Landelijk Curriculum, Kinderopvangcolleges, wachtlijsten, bso-box, overgewicht bij kinderen, gastouderopvang, automatisering en verticale groepen. Mijn inburgering is be...
Financiën en bedrijfsvoering

Meer informatie over de videocolleges

Een 25-delige online serie voor en door professionals in de kinderopvang Het is zover! De KinderopvangAcademie en het blad Kinderopvang presenteren gezamenlijk een vernieuwende vorm van bijscholing...
Ouders

Samenvatting rapport ING

Samenvatting onderzoek INGAantal kinderopvangplaatsen in 10 jaar verdrievoudigdDe kinderopvang is een jonge, dynamische sector die sinds de jaren negentig onder invloed van overheidssubsidies onafg...
Toezicht kinderopvang
Wat doet de NVTK

Wat doet de NVTK

Wat doet de NVTK?Organisaties voor kinderopvang professionaliseren en om te kunnen blijven concurreren vinden overnames en fusies plaats. De eisen die gesteld worden aan transparantie van bestuur e...
Toezicht kinderopvang

Artikel over misverstanden over veiligheid in de kinderopvang

De vier grootste misverstanden over veiligheid in de kinderopvang Sabine van Eck, programmaleider Kinderen en Jeugd bij Consument en Veiligheid, debatteerde de afgelopen periode op verschillende pl...