Home Tags Kinderopvang

kinderopvang

Gezonde Kinderopvang
Blog Betsy van de Grift - Groen of fluorescerend geel?

Blog Betsy van de Grift – Groen of fluorescerend geel?

Groene kinderopvang: da’s hot, ín en het trekt publiek. Dat was duidelijk te merken op het Kinderopvang Festival op 21 mei, met als thema ‘groene kinderopvang’ (een gezamenlijk initiatief van het blad Kinderopvang en Groen Cement).
Ouders
Randstad start kinderopvang voor flexwerkers bij SKSG

Randstad start kinderopvang voor flexwerkers bij SKSG

Het duurt niet lang meer of één op de drie werknemers in Nederland is een flexwerker. Ouders die flexwerker zijn hebben behoefte aan vergevorderde flexibele kinderopvang op steeds weer andere dagen en uren; en soms een maand niet en dan weer wel. Uitzendbureau Randstad is een samenwerking begonnen met de Groningse kinderopvangorganisatie SKSG om deze flexmedewerkers maatwerkopvang te bieden.
Financiën en bedrijfsvoering
Nog steeds vraaguitval

Nog steeds vraaguitval, maar wel minder

De analyse van de cijfers van vraaguitval in de kinderopvang in het eerste kwartaal van 2014 kan twee kanten op. Er wordt nog steeds minder kinderopvang afgenomen, zo ondervinden werkgevers in de kinderopvang voor het derde jaar op rij. Maar er is ook goed nieuws: de daling is dit jaar kleiner dan de afgelopen jaren.
Kindermishandeling
'Webcams nemen argwaan juist weg'

‘Webcams nemen argwaan juist weg’

Ouders maar ook omwonenden kijken constant over de schouders van medewerkers in de kinderopvang mee. Dat lijkt goed nieuws, maar weten omstanders gebeurtenissen in de kinderopvang op waarde te schatten? Bij Kinderopvang Grumpie in Delft weten ze niet beter dan het 'Big Brother is watching you-effect'. Daar hangen op alle groepen webcams met als effect dat ouders juist helemaal geen argwaan meer hebben.
Kindermishandeling
Kinderopvang ligt onder een vergrootglas

Kinderopvang ligt onder een vergrootglas

Het lijkt of geen incident in de kinderopvang aan onze neus voorbij gaat. Het huilfilmpje leidde tot afschuw, de foto van het team pm’ers met een naakte stripper tot verbazing en zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Wordt van een mug een olifant gemaakt, juist omdat het om de kinderopvang gaat?
Toezicht kinderopvang
Gemeenten intensiveerden toezicht kinderopvang

Gemeenten intensiveerden toezicht kinderopvang

Gemeenten zijn de laatste jaren intensiever gaan controleren en handhaven in de kinderopvang. Dat betekent dat het aantal handhavingstrajecten is toegenomen. Het aantal overtredingen/tekortkomingen in de kinderopvang blijft substantieel hoog. In 50 procent van de inspecties is er sprake van een overtreding, variërend van lichte tekortkomingen tot zware overtredingen.
Financiën en bedrijfsvoering
'Vanaf nu is het tijd om verder te bouwen'

‘Vanaf nu is het tijd om verder te bouwen’

Minister Asscher roemde tijdens het Kamerdebat over kinderopvang de kinderopvangsector met 'knap ondernemerschap'. Volgens hem zijn er het afgelopen jaar grote stappen gezet in de pedagogische kwaliteit en veiligheid. 'Vanaf nu wordt het tijd om verder te bouwen', zegt de minister. Hiermee doelt hij onder andere op een verdere invulling van de peuterplannen, het nieuwe toezicht en een onderzoek naar het functioneren van vroeg- en voorschoolse educatie.
Gezonde Kinderopvang
De moeder en het kind op de foto zijn illustratief en hebben niks met de mazelenkwestie in een Haags kinderdagverblijf te maken.

Brancheorganisatie: kinderopvang mag kind niet weigeren

Brancheorganisatie Kinderopvang is het niet eens met de uitspraak van BOinK (Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang) dat de kinderopvang kinderen die niet zijn ingeënt tegen bijvoorbeeld de mazelen mag weigeren. 'Het wel of niet verplicht inenten van kinderen is een maatschappelijke discussie en staat los van kinderopvang', meldt de Brancheorganisatie op haar website.
Ouders
'Niet-ingeënt kind moet je kunnen weigeren’

‘Niet-ingeënt kind moet je kunnen weigeren’

Moet de kinderopvang kinderen die niet zijn ingeënt tegen mazelen kunnen weigeren? Na een incident in een Haags kinderdagverblijf waarbij een baby besmet en ernstig ziek werd, is de discussie actueler dan ooit. BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma wil dat het mogelijk is voor kinderopvangorganisaties om niet-ingeënte kinderen te weigeren als ze andere kinderen in gevaar brengen.
Wet- en regelgeving
Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk: meten met twee maten

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk: meten met twee maten

Waarin verschillen de kwaliteitseisen voor de kinderopvang met die voor peuterspeelzalen? Minister Asscher maakte een overzicht van twaalf punten waar voor de kinderopvang andere kwaliteitseisen gelden dan voor peuterspeelzalen. Voorlopig worden de eisen voor de peuterspeelzaal, ondanks de harmonisatie, niet volledig aangepast naar de eisen van de kinderopvang, zo maakte de minister bekend.