Home Tags Kinderopvang

kinderopvang

Ontwikkeling van kinderen

Cortisol bij baby’s: crèchestress of thuisstress?

Uit recent onderzoek blijkt opvallend genoeg dat kinderen die niet naar de opvang gaan meer stresshormonen aanmaken dan kinderen die dat wél doen. Staat daarmee de theorie dat jonge kinderen op de opvang ‘crèchestress’ ervaren onder druk? Stress-deskundige Carolina de Weerth en Ruben Fukkink reageren.

Van privaat naar publiek systeem?

De financiering van de kinderopvang staat ter discussie. Hoe gaan we dat aanpakken? Privaat of publiek? Geert de Wit, bestuurder van de Kinderopvanggroep, ziet nu politieke kansen om het systeem te veranderen. Kinderopvangondernemer Selma Ozkan wil niet dat het ondernemerschap verloren gaat. En Astrid Plugge van Mare Gastouderbureau ziet ook andere bezwaren van publieke financiering.

Diversiteit in de organisatie

Voor een discriminatievrije toekomst van kinderen is het belangrijk dat diversiteit in alle lagen van de kinderopvang doorsijpelt. Maar hoe kun je diversiteit binnen je organisatie zichtbaar en tastbaar maken? En hoe ga je als organisatie om met discriminatie op de werkvloer? Deel 2 van de serie over diversiteit.

‘Het is geen psychologisch trucje’

Leidinggeven vanuit een waarderend perspectief. Stichting Kinderopvang 2Samen in Den Haag is er nu anderhalf jaar mee aan de gang en is blij met de resultaten. Het motiveert, laat mensen tot bloei komen én het maakt het makkelijker om verbeteringen door te voeren. Maar het is geen psychologisch trucje dat je af en toe toepast. Het vergt een cultuurverandering en dat kost tijd.

Serie ‘Die goeie ouwe tijd?’

Dit is het vijfde deel van de serie waarin we een blik op de geschiedenis van de kinderopvang werpen aan de hand van oude prenten en foto's. In de vorige aflevering zagen we dat er begin 1900 meer aandacht kwam voor pedagogiek. In dit deel staat het personeel centraal.

Wat doet de coronacrisis met jonge kinderen?

Wat heeft de coronacrisis voor gevolgen (gehad) voor kinderen van 0 tot 4 jaar? Hebben ze er erg onder te lijden of valt het mee? Harde cijfers hierover zijn er nog niet. Pm’ers en andere betrokkenen vertellen. ‘Er was zeker onrust, maar de meeste kinderen vinden gelukkig snel weer hun draai.’

Word een talentfluisteraar

Zet een positieve bril op en kijk anders naar medewerkers en kinderen. Stichting Kinderopvang 2Samen in Den Haag is sinds anderhalf jaar aan de slag met een positieve insteek. De organisatie wordt geleid vanuit een ‘waarderend perspectief’ en met medewerkers en kinderen worden talentgesprekken gehouden. Pedagogisch medewerkers kunnen zelf tijdens een tweedaagse training ‘talentfluisteraar’ in de bso worden. Elsien Smit is projectmanager Onderwijs bij 2Samen en vertelt over het hoe en waarom.

Column – Een enge man

Zomaar een zonnige middag waarop je blij bent dat je nooit voor een kantoorbaan hebt gekozen. Ik loop over straat met een groepje jonge bso-kinderen. Een man met een lange donkere baard en gekleed in wat smoezelig uitziende kleren passeert ons. Het enigszins verstikte en opgewonden hoge stemmetje van Milou achter mijn rug meldt ons: ‘Kijk dat is een boef! En minstens zes hoofden draaien om naar de man die door haar nagewezen wordt, want een boef in het echt zie je niet iedere dag! De wandelaar blijkt in ieder geval geen dove boef. Hij kijkt om en ik zie een vriendelijke glimlach. Ik maak met enige gêne een verexcuserend gebaar. Voordat ik de kinderen aan het woord heb kunnen laten is de man al verder gelopen.

Yes! Oui! Shì! Nem! Tak! Yebo!

In de kinderopvang neemt het aantal meertalige kinderen toe. Kinderen van expats, seizoenarbeiders of vluchtelingen spreken vaak geen Nederlands. Hoe kun je deze kinderen helpen zich te leren uitdrukken?

Rookvrije kinderopvang

Iedere ouder wil dat zijn kind op de kinderopvang of bso in een gezonde en veilige omgeving is. Daar hoort ook bij dat er niet gerookt wordt. Maar hoe maak je jouw locatie echt rookvrij?