Home Tags KIK

KIK

Financiën en bedrijfsvoering
2samen en Dak uit Den Haag zoeken uit hoe ze met elkaar kunnen samenwerken om de continuïteit van beide organisaties ook in 2015 en verder te waarborgen

Haagse samenwerking om gezond te blijven

Kinderopvangorganisaties 2Samen en Dak in Den Haag onderzoeken de mogelijkheden om te fuseren. Dit meldt het Financieele Dagblad (FD). In een persbericht noemen de organisaties het nog iets voorzichtiger ‘een samenwerking’.
Wet IKK
Pauline Schellart wint Managementprijs Kinderopvang

Pauline Schellart wint Managementprijs Kinderopvang

'Pauline is de juiste vrouw, op het juiste moment, op de juiste plaats'. Dat concludeert niet alleen de toetsingscommissie Managementprijs Kinderopvang, maar ook haar collega's van kinderopvangorganisatie Kober in Breda. Hoewel zij nog maar ruim een jaar directeur-bestuurder is van de Kober groep, laat zij een onuitwisbare voetdruk achter. Maar Schellart draagt ook actief uit dat kinderopvang een belangrijke sector is. De Managementprijs Kinderopvang 2014/2015 gaat naar.....Pauline Schellart.
Financiën en bedrijfsvoering
Kinderopvang Humanitas en SKE onderzoeken samenwerking

Kinderopvang Humanitas en SKE onderzoeken samenwerking

De landelijke kinderopvangorganisatie Stichting Kinderopvang Humanitas en Stichting Kinderopvang Enschede (SKE) gaan onderzoeken of ze in de toekomst vergaand kunnen samenwerken. Hiervoor ondertekenden ze een intentieverklaring. De aankondiging komt kort nadat Korein Kinderopvang en Skar Kinderopvang hun samenwerking aankondigden.
Arbeidsvoorwaarden
Het is tijd voor een kinderopvangvisie op lange termijn

Het is tijd voor een kinderopvangvisie op lange termijn

De kinderopvangsector heeft behoefte aan een langetermijnvisie. Dit concludeert Aafke Raaijmakers, promovendus aan de Universiteit van Tilburg. Dat vinden ook samenwerkingsverbanden KIK en KINDwijzer. Samen met branchegenoten, de Koplopersgroep Kinderopvang en de Kopgroep Wethouders geven zij de komende maanden vorm aan de kinderopvang van de toekomst.
Ouders
Plannen smeden voor geïntegreerde kinderopvang

Plannen smeden voor geïntegreerde kinderopvang

Na ‘Kies nu voor Kinderen’, het initiatief van het Kinderopvangfonds en de Bernard van Leerfoundation, gaat het Kinderopvangfonds nu verder met het ontwikkelen van nieuwe plannen voor de kinderopvang. Vier partijen werken de komende tijd intensief samen om tot een plan te komen voor een geïntegreerd stelsel van kinderopvang.
Financiën en bedrijfsvoering
Branche ontwikkelt toekomstvisie kinderopvang

Branche ontwikkelt toekomstvisie kinderopvang

Verschillende kinderopvangorganisaties zijn, onder de leiding van KIK en KINDwijzer, bezig met het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de kinderopvang. Vijftien vertegenwoordigers vanuit de kinderopvang gaan plaatsnemen in een Koplopersgroep Kinderopvang. Het is de bedoeling dat zij, in nauw overleg met gemeenten en het onderwijs, de visie de komende negen maanden verder vorm gaan geven.
Ruben

Ruben Fukkink benoemd tot bijzonder hoogleraar Kinderopvang

Dr. Ruben Fukkink is benoemd tot bijzonder hoogleraar Kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind aan de Universiteit van Amsterdam. Hiermee volgt hij prof. Louis Tavecchio op die...
Wet- en regelgeving

KIK ziet niets in uitzondering vierogenprincipe

KIK, de vereniging waarin twaalf grote kinderopvangorganisaties zijn verenigd, uit kritiek op de uitzonderingspositie die minister Kamp maakt op het vierogeprincipe voor kleine kinderopvangorganisa...

Betrek kinderopvang bij pilots peuters

De kinderopvangorganisaties van KIK (Kwaliteit in Kinderopvang) hebben minister Marja van Bijsterveldt allerlei vragen voorgelegd over haar plan om peuters met een taalachterstand naar het basisond...
Financiën en bedrijfsvoering

KIK roept met manifest op tot bezinning

KIK, een landelijke samenwerkingsverband tussen twaalf kinderopvangorganisaties, roept de Tweede Kamer in een manifest op tot bezinning. Zij waarschuwt in tien punten voor de schadelijke gevolgen v...