Home Tags Integrale kindcentra

integrale kindcentra

Ouders
Medezeggenschap

Medezeggenschap in IKC’s juridische uitdaging

Het is nog niet zo eenvoudig om de medezeggenschap van ouders vorm te geven in een Integraal Kind Centrum (IKC). Laterna Magica, een IKC in Amsterdam, heeft een ontwerp voor de medezeggenschapsraad...

College Almere wil peuterspeelzaal opnemen in kinderopvang

College Almere wil peuterspeelzaal opnemen in kinderopvang

Aan de gemeenteraad van Almere is voorgesteld om 26 peuterspeelzalen te laten opgaan in de kinderopvang. Als de gemeenteraad het plan van het college van burgemeester en wethouders goedkeurt, gebeu...

Kinderopvang

Korein verzorgt Montessori-opleidingen

Korein Groep werkt de komende vier jaar samen als partner van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV). Dat betekent dat Korein voor NMV opleidingen en certificeringen gaat verzorgen door heel Ne...

Zorgenkinderen
Kopgroep

Integrale kindcentra ook in 2012 op lokale agenda

Een kopgroep van wethouders uit twintig verschillende gemeenten gaat ook in 2012 samenwerking zoeken bij het ontwikkelen en huisvesten van integrale kindcentra. De focus voor 2012 ligt onder andere...

Job van Velsen – Een weekje Steunpunt

Vandaag een lekkere dag met alle medewerkers van het Steunpunt Brede Scholen achter de rug. We komen op stoom, hebben vanmorgen ons activiteitenplan definitief vastgesteld, afspraken gemaakt over d...