Home Tags Integrale kindcentra

integrale kindcentra

IKC

Kindcentra 2020 wil gesprek met kabinet over toekomst

In het regeerakkoord wordt wel geld vrijgemaakt voor een beter bereik in de voorschoolse periode. Gijs van Rozendaal van Kindcentra 2020 wil graag weten hoe dit een vervolg krijgt naar bijvoorbeeld toegangsrecht voor alle kinderen en verdere investeringen in IKC's.
IKC
13-adviezen.jpg

De 13 adviezen van de Taskforce op een rij

De Taskforce Onderwijs-Kinderopvang vatte haar advies aan de ministeries van Sociale Zaken en Onderwijs samen in 13 adviezen. Wij zetten alle adviezen nog eens op een rij:
Financiën en bedrijfsvoering
Corina Hülsman-KinderRijk.jpg

Blog Corina Hülsman – Op naar 2020

KinderRijk heeft de plannen voor 2017-2010 gepresenteerd. Fit for the future, is het thema.
Arbeidsvoorwaarden
Jesse-Klaver

GroenLinks wil gratis kinderopvang voor elk kind

GroenLinks pleit in zijn verkiezingsprogramma voor drie dagen gratis kinderopvang per week.
IKC
D66

D66: alle kinderen vanaf twee jaar naar kindcentrum

D66 presenteert zijn verkiezingsprogramma, met daarin ambitieuze kinderopvangplannen.
Wet IKK
Welvaartsgroei-door-kinderopvang

Goede kinderopvang zorgt voor welvaartsgroei

Goede voorschoolse voorzieningen leveren de samenleving veel op, zegt de Studiegroep Duurzame Groei.
Wet- en regelgeving
PO-Raad

PO-Raad kritisch op taskforce IKC

Volgens de Raad is de onderzoeksopdracht die de taskforce heeft meegekregen van Asscher te beperkt.
Wet- en regelgeving
Kindcentra2020

Kindcentra 2020 weerlegt kamerbrief Asscher

Kindcentra 2020 is het niet met Asscher eens dat het fuseren van opvang en onderwijs duur, niet nodig en niet mogelijk is.
IKC
Kopgroep Jeugdhulp

Kopgroep Jeugdhulp in regiegroep Kindcentra 2020

Twee bestuurders uit de jeugdhulp zullen plaatsnemen in de regiegroep Kindcentra 2020.
Ouders
Medezeggenschap IKC.jpg

Eén orgaan voor medezeggenschap IKC

Kinderopvang- en onderwijsorganisatie UN1EK heeft als eerste organisatie de medezeggenschap in één orgaan geregeld.