Home Tags Infectieziekten

infectieziekten

Gezonde Kinderopvang
Grote mazelenuitbraak bij baby’s Belgische opvang

Grote mazelenuitbraak bij baby’s Belgische opvang

Op een kinderopvang in België zijn 28 van de 34 baby’s besmet geraakt met de mazelen. Een aantal van de kinderen werd zo ernstig ziek, dat ze naar het ziekenhuis moest. De kinderen waren jonger dan een jaar, de leeftijd waarop een eerste vaccinatie plaatsvindt.
Financiën en bedrijfsvoering
Ouders willen meer weten over vaccinatiebeleid

Ouders willen meer weten over vaccinatiebeleid

Als er niet-ingeënte kinderen op het kinderdagverblijf rondlopen, willen de meeste ouders dit graag weten. Toch weten ouders vaak niet waar ze aan toe zijn. 87 procent van de ouders weet niet hoe hun opvanglocatie omgaat met niet-ingeënte kinderen en veel van hen zien graag dat kinderopvangorganisaties transparanter zijn in hun beleid.
Ouders
PvdA voorstander van mogelijkheid weigeren kinderen

PvdA voorstander van mogelijkheid weigeren kinderen

De kinderopvang moet kinderen kunnen weigeren wanneer deze voor gezondheidsrisico’s kunnen zorgen. Dat vindt de PvdA. Het niet-inenten van een kind is een keuze, en kan als gevolg hebben dat een kind geweigerd wordt.
Financiën en bedrijfsvoering
Veel kinderdagverblijven voorstander van weigeren kind

Veel kinderdagverblijven voorstander van weigeren kind

Zeker vijf kinderdagverblijven weigeren kinderen die niet zijn gevaccineerd tegen ziektes als de mazelen en de bof. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws onder 560 kinderdagverblijven. Nog eens 118 van de ondervraagde kinderdagverblijven vinden dat ze niet-ingeënte kinderen moeten kunnen weigeren. Ze vinden dat de gezondheid van de andere kinderen en medewerkers gaat boven het recht van ouders om hun kind niet in te enten.
Ouders
Ouders ondervraagd over vaccinatiebeleid kinderopvang

Ouders ondervraagd over vaccinatiebeleid kinderopvang

Ouders met een kind in de kinderopvang kunnen een mailing verwachten van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK). Hierin staan zeven vragen over hoe zij de informatievoorziening over besmettelijke ziekten vanuit de kinderopvang ervaren en of zij bekend zijn met de aanwezigheid van ongevaccineerde kinderen in de groep van hun kind.
Financiën en bedrijfsvoering
Asscher ziet geen grond om kinderen te weigeren

Asscher ziet geen grond om kinderen te weigeren

Volgens minister Asscher van Sociale Zaken is er geen juridische basis voor een algehele weigering van niet ingeënte kinderen in de kinderopvang. De Wet kinderopvang voorziet hier niet in en bovendien zou een weigering indirect onderscheid op grond van godsdienst dan wel levensovertuiging met zich mee kunnen brengen. Dit antwoordt Asscher, mede namens minister Schipper op Kamervragen van de VVD-Kamerleden Ockje Tellegen en Arno Rutte.
Gezonde Kinderopvang
Wanneer moet je een kind wél weren?

Wanneer moet je een kind wél weren?

Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid van het RIVM heeft de gezondheidsrisico's voor nul- tot vierjarigen in kinderdagverblijven in kaart gebracht. Waar moet je bij welke aandoening rekening mee houden? En bij welke ziekten mag of moet je een kind weren van je kinderdagverblijf of gastouderopvang?
Financiën en bedrijfsvoering
RIVM: Kans op besmetting mazelen uiterst klein

RIVM: Kans op besmetting mazelen uiterst klein

Het is niet nodig om ongevaccineerde kinderen uit het kinderdagverblijf te weren. Dit zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Trouw. De kans dat een niet-gevaccineerd kind andere kinderen besmet met mazelen is 'uiterst klein'.
Gezonde Kinderopvang
De moeder en het kind op de foto zijn illustratief en hebben niks met de mazelenkwestie in een Haags kinderdagverblijf te maken.

Brancheorganisatie: kinderopvang mag kind niet weigeren

Brancheorganisatie Kinderopvang is het niet eens met de uitspraak van BOinK (Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang) dat de kinderopvang kinderen die niet zijn ingeënt tegen bijvoorbeeld de mazelen mag weigeren. 'Het wel of niet verplicht inenten van kinderen is een maatschappelijke discussie en staat los van kinderopvang', meldt de Brancheorganisatie op haar website.
Ouders
'Niet-ingeënt kind moet je kunnen weigeren’

‘Niet-ingeënt kind moet je kunnen weigeren’

Moet de kinderopvang kinderen die niet zijn ingeënt tegen mazelen kunnen weigeren? Na een incident in een Haags kinderdagverblijf waarbij een baby besmet en ernstig ziek werd, is de discussie actueler dan ooit. BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma wil dat het mogelijk is voor kinderopvangorganisaties om niet-ingeënte kinderen te weigeren als ze andere kinderen in gevaar brengen.