Home Tags Huiselijk geweld

huiselijk geweld

Kindermishandeling

Volg de opfrismodule meldcode kindermishandeling

Het afgelopen jaar is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aangescherpt. Per 2019 is gebruik van een afwegingskader verplicht. De Augeo Foundation heeft een opfrismodule ontwikkeld waarmee werknemers kunnen oefenen met het afwegingskader.
Kindermishandeling

Factsheets huiselijk geweld en kindermishandeling

Verschillende organisaties die werken aan de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben meer dan 25 gratis factsheets gepresenteerd over verschillende vormen van geweld. Medewerkers in de kinderopvang krijgen hiermee extra handvatten om verschillende vormen van kindermishandeling te signaleren en aan te pakken.
Kindermishandeling

Gevolgen huiselijk geweld voor kinderen ernstiger dan gedacht

De gevolgen van huiselijk geweld zijn voor kinderen veel ernstiger dan gedacht. Ook is het geweld zelf veel heftiger dan tot nu toe werd aangenomen. Dit schrijft het Verwey-Jonker Instituut naar aanleiding van eigen onderzoek.