Home Tags Harmonisatie

harmonisatie

VVE en taalachterstanden

Amsterdamse kinderopvangorganisatie slaat alarm over terugloop in voorschool

In Amsterdam Zuidoost wonen veel peuters met een (taal)achterstand. Hoewel voorschoolse educatie daar juist hard nodig is, zien voorscholen steeds meet doelgroeppeuters afhaken. De directeur-bestuurder van Swazoom Kinderopvang, met meer dan 30 locaties in Amsterdam Zuidoost, slaat alarm in een brief in Het Parool.

Grote steden zien toch afname bereik doelgroeppeuters

Amsterdamse en Rotterdamse voorscholen zien 20 procent van de doelgroeppeuters afhaken. Dat is zorgelijk, vindt ook Tweede Kamerlid Peter Kwint (SP). Hij heeft een debat aangevraagd.

Toegankelijkheid voorscholen: te vroeg voor conclusies

Hoewel er wel wordt gesproken over stagnerende instroom van achterstandspeuters sinds de harmonisatie, is het nog te vroeg voor conclusies. ‘Dit is een overgangsfase. Straks zijn er nieuwe ouders die alleen de nieuwe situatie kennen.’

Harmonisatie leidt in de meeste gevallen niet tot vraaguitval

Hoe staat het ervoor met de harmonisatie? Op die vraag geeft bureau Buitenhek antwoord in een vervolgonderzoek. In vrijwel alle gemeenten is de harmonisatie inmiddels afgerond. In slechts zeven gemeenten nog niet. Verder valt op dat de meeste gemeenten geen vraaguitval ervaren of verwachten door de harmonisatie.

Is de toegankelijkheid van de voorschool in gevaar?

Er komen berichten uit Amsterdam en Rotterdam dat de instroom van achterstandspeuters stagneert. Niet alleen is de aanvraag van kinderopvangtoeslag een obstakel, ook zouden veel ouders de eigen bijdrage te hoog vinden. Hoe groot is het probleem en wat is de oplossing? 'Dit is een overgangsfase. Straks zijn er nieuwe ouders die alleen de nieuwe situatie kennen.'
Ouders

Recordaantal huishoudens ontvangt kinderopvangtoeslag

Het gaat goed met de vraag naar kinderopvang. Nog niet eerder keerde de Belastingdienst voor zoveel kinderen kinderopvangtoeslag uit als in 2017. Toen ontvingen ouders in totaal 2,3 miljoen euro voor 882 duizend kinderen.
Financiën en bedrijfsvoering

Uitgaven kinderopvang in 2017 ruim 7 procent hoger

Door een toename van het aantal kinderen met kinderopvangtoeslag, stegen de uitgaven aan kinderopvang in 2017 met 7,2 procent. In totaal werd er vorig jaar 3,9 miljard euro aan kinderopvang uitgegeven. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook Rotterdamse voorschool ziet dat instroom stokt

Na Amsterdam trekt nu ook een Rotterdamse peuteropvangaanbieder aan de bel. Sinds de harmonisatie komen er minder peuters naar de voorschool van Peuter & Co. En dat is zorgelijk omdat juist deze groep kinderen de voorschool zo goed kunnen gebruiken.

Van Ark heeft nog geen zorgen over lager bereik peuters

De Belastingdienst heeft voor 11.000 peuters die naar een (voormalige) peuterspeelzaal gaan een aanvraag voor kinderopvangtoeslag ontvangen. De schatting is dat zeker 20.000 peuters hier recht op hebben.

Groningen wil twee dagen kinderopvang als basisvoorziening

De gemeente Groningen wil nu echt werk maken van kinderopvang als basisvoorziening. Wethouder Ton Schroor heeft het College van B&W achter zijn visie geschaard en wil aan de slag.