Home Tags Factsheet

factsheet

Kindermishandeling

Factsheets huiselijk geweld en kindermishandeling

Verschillende organisaties die werken aan de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben meer dan 25 gratis factsheets gepresenteerd over verschillende vormen van geweld. Medewerkers in de kinderopvang krijgen hiermee extra handvatten om verschillende vormen van kindermishandeling te signaleren en aan te pakken.